مهمترین اخبار وزارت راه و شهرسازی| از تامین زمین در شهرهای جدید به میزان ۸ هزار و ۳۳۰ هکتار تا تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

مهمترین اخبار وزارت راه و شهرسازی| از تامین زمین در شهرهای جدید به میزان ۸ هزار و ۳۳۰ هکتار تا تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات