اطلاع نگاشت| اقدامات انجام شده در فرودگاه بین المللی ساری

اطلاع نگاشت| اقدامات انجام شده در فرودگاه بین المللی ساری

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات