دولت بعد راه دولت سیزدهم در حوزه مسکن را ادامه دهد

دولت بعد راه دولت سیزدهم در حوزه مسکن را ادامه دهد

وی در ادامه، دیگر ویژگی رئیس جمهور شهید را قدرت تشخیص مزیت‌های کشور عنوان و ذکر کرد: ما کشوری هستیم که شمال و جنوب این سرزمین دریاست و یکی از مسائلی که شهید رئیسی بر آن متمرکز شده بود استفاده از این مزیت بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات