آشنایی با فونداسیون و انواع آن

آشنایی با فونداسیون و انواع آن

انتخاب و طراحی مناسب فونداسیون بر اساس شرایط زمین، نوع سازه و بارهای وارده، از اهمیت بالایی برخوردار است. فونداسیون یا پی بخشی از ساختمان است که وظیفه انتقال بارهای وارده از سازه به زمین را دارد. فونداسیون‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که وزن ساختمان را به طور یکنواخت به زمین منتقل کرده و از نشست غیر یکنواخت یا شکست سازه جلوگیری کنند. نقش اصلی فونداسیون، تامین پایداری و مقاومت سازه در برابر نیروهای مختلف است. فونداسیون‌ها وظیفه دارند تا بارهای ناشی از وزن ساختمان و تجهیزات داخلی آن را به طور یکنواخت به زمین منتقل کنند. فونداسیون‌ها با ایجاد پیوند قوی بین ساختمان و زمین، از حرکت سازه جلوگیری می‌کنند و پایداری ساختمان را در برابر این نیروها افزایش می‌دهند. از توزیع یکنواخت وزن سازه بر روی زمین تا جلوگیری از نشست و حرکت سازه و همچنین بالابردن مقاومت و پایداری آن، فونداسیون‌ها نقش کلیدی در ایمنی و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات