شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

در دولت قبل با آرایش حساب و کتمان بعضی هزینه‌ها در صورتهای مالی -که بند حسابرسی شد- راه‌آهن را برای یک سال سودده نشان دادند!

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات