سمینار مدیریت تعارض و مذاکره در پروژه

سمینار مدیریت تعارض و مذاکره در پروژه

http://www.bananews.ir/بنانیوز- سمینار مدیریت تعارض و مذاکره در پروژه، ششم مهرماه ۱۳۹۱ توسط دبیرخانه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه فردوسی مشهد در این شهر برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این سمینار موضوعاتی مانند ارزیابی ذی نفعان پروژه، مدیریت ذی نفعان پروژه، تکنیک های ارتباط با ذی نفعان پروژه، چگونه تعارضات در پروژه بوجود می آیند و همچنین نحوه تعامل و حل این تعارضات، حل و فصل مناقشات تیم پروژه مطرح می شوند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه این سمینار تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۷۹۰۹۹۹ - ۰۵۱۱ نمابر: ۸۷۹۰۹۹۹ - ۰۵۱۱

آدرس سایت: ۲nccpm.um.ac.ir
آدرس ایمیل: ۲nccpm@gmail.com

    نظرات