جلوگیری از فعالیت چندین پیمانکار متخلف ساختمانی

جلوگیری از فعالیت چندین پیمانکار متخلف ساختمانی

http://www.bananews.ir/طی روزهای گذشته توسط بازرسین این اداره کل از فعالیت غیر قانونی و تولید محصولات غیر استاندارد چندین پیمانکار پروژه های ساختمانی که رأساً اقدام به تولید تیرچه و بلوک در محل پروژه عمرانی مربوطه می نمودند جلوگیری بعمل آمد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پیمانکاران مذکور که در پروژه های مسکن مهر اصفهان فعال می باشند ، بدون در نظر گرفتن ضوابط و استاندارد های ابلاغی ، اقدام به قالب ریزی در محل پروژه و تولید غیر استاندارد تیرچه و بلوک ساختمانی نموده اند و این در حالی است که مطابق دستور العمل ها و استاندارد های مرتبط تولید این محصولات حتماً می بایست در داخل کارگاه های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحت نظارت بازرسین این اداره کل صورت گیرد .

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان در ادامه این گزارش خسارات مالی و جانی ناشی از به کارگیری مصالح ساختمانی غیر استاندارد را بسیار زیاد و قابل توجه دانسته و مهمترین گزینه در ایمنی یک ساختمان را مصرف مصالح استاندارد به کار رفته در برشمرده است .

 

    نظرات