فراخوان پژوهشی تدوین طرح جامع اسکان اضطراری و موقت شهر تهران

فراخوان پژوهشی تدوین طرح جامع اسکان اضطراری و موقت شهر تهران

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی تدوین طرح جامع اسکان اضطراری و موقت شهر تهران را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید.

متقاضیان شرکت در این فراخوان می بایست حداکثر تا پایان تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۱ پیشنهادات خود را در قالب فرم RFP به این مرکز ارسال نمایند.

تماس با شماره تلفن ۸۳-۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۰۶

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

    نظرات