سند کمبود سرانه‌های خدماتی در بافت‌های فرسوده تهیه می‌شود

سند کمبود سرانه‌های خدماتی در بافت‌های فرسوده تهیه می‌شود

http://www.bananews.ir/مدیریت سامانه اطلاعات مکانی احیاء و نوسازی بافت های فرسوده سازمان نوسازی شهر تهران ،از تهیه سند کمبود سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده در کلیه مناطق خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد: تهیه سند کمبود سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده به تفکیک مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به همت مدیریت سامانه اطلاعات مکانی احیاء و نوسازی بافت های فرسوده معاونت شهرسازی و معماری سازمان نوسازی در دست اجرا است.

سرانه کاربری زمین نوعی معیار و شاخص کمی است که برای سنجش، مقایسه و تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین چگونگی تأمین سرانه های کاربری، حلقه کوچکی از یک زنجیره طولانی است که کمیت و کیفیت آن تابع عملکرد و روابط متقابل مجموعه عوامل و اقدام‌هایی است که در جریان برنامه ریزی زمین و روش های اجرایی آن دخالت دارد.

شهر تهران از یک سو به دلیل بافت فشرده و متراکم آن و از سوی دیگر افزایش جمعیت و توسعه نامتوازن در دهه های اخیر با بسیاری از مشکلات و معضلات شهرنشینی رو به رو شده است.

کمبود فضا و توزیع نامناسب سرانه های خدماتی از قبیل سرانه های فرهنگی، اجتماعی، فضای سبز و تفریحی و ورزشی، معضلی است که عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان پایتخت را تحت الشعاع قرار داده است.

تراکم سرانه های خدماتی در شمال شهر و کمبود این سرانه ها در مناطق جنوبی و به ویژه در بافت های فرسوده و ناپایدار شهر تهران، سازمان نوسازی را بر آن داشت تا با تهیه سند کمبود سرانه های خدماتی در هر منطقه، در راستای رفع فاصله طبقاتی در سطح شهر و توزیع عادلانه زمین در هر کاربری به افراد، گام بردارند.

در همین راستا نشستی با حضور کارشناسان شهرسازی کلیه دفاتر خدمات نوسازی با محوریت ضرورت تهیه سند کمبود سرانه های خدماتی و روش محاسبه جمعیت پذیری و شعاع دسترسی عملکردی هر یک از سرانه های خدماتی در سالن جلسات سازمان نوسازی برگزار شد.

بر اساس این گزارش این سند به عنوان سند زیردست در کلیه مناطق جهت شناسایی هر چه بهتر کاربری ها با هدف کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب شهر و ارتقاء سطح کیفیت زندگی در محلات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

    نظرات