کتاب راهنمای محاسبات برآورد و صورت وضعیت پروژه های عمرانی با رویکردی به مبانی حقوقی منتشر شد

کتاب راهنمای محاسبات برآورد و صورت وضعیت پروژه های عمرانی با رویکردی به مبانی حقوقی منتشر شد

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب راهنمای محاسبات برآورد و صورت وضعیت پروژه های عمرانی" با رویکردی به مبانی حقوقی" با موضوع: طرحهای عمرانی - قوانین و مقررات - ایران توسط انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز منتشر شد.

به گزارش بنانیوز "مهندس سعید باباخانی ملکی " نویسنده ، در این کتاب به بررسی تفصیلی فهارس بهای سازمان مدیریت و فهارس نفت , پیمان و ضرایب آن , قیمت جدید , تجزیه بها و برخی هزینه های مبهم پیمان , مبانی حقوق پیمان , مناقصات , تضمین قرارداد , فرآیند قرارداد ( تنفیذ- تحویل- تعلیق- فسخ- خاتمه ) , محاسبات حمل , تعدیل و تعدیل معکوس , تغییر , تمدید و تاخیرات مدت پیمان , عوارض , بیمه و مالیات پیمان , صورت مجالس و مدارک صورت وضعیت می پردازد.

    نظرات