آب و برق مسکن‌مهر همزمان با ساخت واحدها تامین می‌شود

آب و برق مسکن‌مهر همزمان با ساخت واحدها تامین می‌شود

http://www.bananews.ir/همزمان با تحویل مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی، آب و برق واحدها نیز تامین می‌شود و مشکلی در حوزه تامین آب و برق مسکن مهر و ویژه وجود ندارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در پروژه‌های مسکن مهر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که با هدف گذاری‌های صورت گرفته بخش اعظم مسکن مهر کشور تا پایان دولت دهم (پایان شهریور سال آینده) آماده افتتاح می شود گفت: آب و برق مسکن مهر و ویژه همزمان با ساخت مسکن مهر تامین می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

ستار محمودی با اشاره به تقسیم بندی‌های صورت گرفته در واحدهای مسکن مهر گفت: یکسری از واحدها خودمالک هستند که به صورت مشترکین عادی خدمات را از شرکت‌های‌ آب و فاضلاب و برق دریافت می‌کنند. یکسری نیز به صورت تعاونی هستند و به این تعاونی‌ها باید طبق زمان بندی مشخص شده آبرسانی وبرق رسانی شود.

وی همچنین با اشاره به تامین آب و برق ۵۵۰ هزار واحد مسکن مهر همزمان با بهره برداری از آن‌ها، گفت: در استان‌های مختلف زمان‌بندی‌هایی توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده به این صورت که در سه ماهه و پایان هر فصل چند هزار واحد مسکن مهر باید در سراسر کشور آماده شود که دارای خدمات زیربنایی از جمله آب و برق باشد.

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو با تاکید بر این که وزارت نیرو هم کار مربوط به استان‌هاو مراکز را با زمان‌بندی وزارت راه و شهرسازی هماهنگ کرده تصریح کرد: در استان‌ها جلساتی با حضور زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو در حوزه آب و برق برگزار شده و اولویت‌ها با یکدیگر هماهنگ شده‌اند.

محمودی با تاکید بر این‌که ماهیت کار بر روی زمین با آنچه که روی کاغذ می‌آید متفاوت است، اظهار کرد: وقتی یک شهرکی ساخته می‌شود، در نقاط پراکنده آن ساخت وساز صورت می گیرد اما به لحاظ شبکه باید پیوسته باشد و نمی‌توان متفرقه کار کرد.

وی با تاکید بر لزوم پیوستگی شبکه آب و پیوستگی شبکه برق گفت: تفاوت‌های آماری بین وزارت نیرو و وزارت مسکن با توجه به ویژگی‌های کار وجود دارد. خوشبختانه تا الان هر میزان واحدهایی که به بهره برداری رسیده دارای آب و برق هستند و اگر نارسایی‌ باشد، مثل همه شهرها در سراسر کشور که نارسایی های روزانه ناشی از حوادث، اتفاقات و کم و زیاد شدن فشار ممکن است باشد، با توجه به استقرار واحدهای ذیربط در محل رفع و رجوع می‌شود.

با توجه به محل مسکن ویژه مشکلی در تامین آب و برق آن وجود ندارد

نمیانده تام الاختیار وزیر نیرو، در مورد تامین آب وبرق مسکن ویژه اظهار کرد: درحوزه‌های مسکن تابع وزارت راه و شهرسازی هستیم. درجاهایی که مسکن ویژه قرار است ساخته شود، به امکانات آب وبرق می نگریم اگر امکانات وجود داشته باشد مانند خدمات رسانی به بقیه مشترکین، آب و برق را تامین می کنیم در غیر این صورت برای جبران بقیه موارد برنامه ریزی خواهیم کرد.

محمودی با تاکید بر این‌که تاکنون درمورد تامین آب و برق مسکن ویژه مشکلی وجود نداشته، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مسکن ویژه را در داخل شهرها و در کنار سیستم خدمات شهری انتخاب کرده است بنابراین مسکن ویژه تابعی از شهر تلقی شده و به آن خدمات داده می شود.

وی تصریح کرد: معمولا مسکن ویژه آن قدر انبوه نیست که معادلات را بر هم زند مگر موارد بسیار گسترده که باید به صورت خاص برای آن‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد.

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو با تاکید بر این‌که هر چه در این سه ماه پاییز واحدهای مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی آماده تحویل شوند آب و برق آن واحدها نیز همزمان تامین می‌شود گفت: در زمینه تامین آب و برق همگام با وزارت راه و شهرسازی پیش می‌رویم.

    نظرات