دفتر نمایندگی نظام مهندسی قم در شهرک های صنعتی استان راه اندازی می شود

دفتر نمایندگی نظام مهندسی قم در شهرک های صنعتی استان راه اندازی می شود

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم از راه اندازی دفتر نمایندگی این سازمان در شهرک های صنعتی استان خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس امین مقومی ، با اشاره به امضاء توافقنامه ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شرکت شهرک های صنعتی قم اظهار داشت: طبق این توافقنامه ، نظام مهندسی قم نسبت به انتخاب و معرفی مهندس طراح و ناظر به متقاضیان ساخت و ساز در شهرک های صنعتی استان اقدام می کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اضافه کرد: انجام کنترل های لازم به صورت کامل و یا موردی طرح های ساختمان های مربوط به ساخت و ساز واحدهای صنعتی طبق معیارها فنی مقررات ملی ساختمان و ثبت مراحل انجام شده در ظرفیت اشتغال به کار مهندسی و همچنین صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از جمله موارد مورد توافق با شرکت شهرک صنعتی بوده است.

مقومی در ادامه به تعهدات شرکت شهرک های صنعتی استان نیز اشاره کرد و افزود: اعلام اسامی و نشانی واحدهایی که با شرکت قرار داد منعقد می کنند در پایان هر ماه به سازمان ، صدور مجوز احداث بنا به واحدهای صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی استان پس از ارجاع به نظام مهندسی ، ارائه نقشه استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی ، ارسال موارد ابهام یا نقض احتمالی در عملکرد طراحان یا ناظران به نظام مهندسی از جمله تعهدات شرکت شهرک های صنعتی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ادامه داد: تحویل و ثبت گزارش های مرحله ای ناظران ، ارسال آمار صدور پروانه ساختمانی به صورت ماهیانه به همراه لیست ناظران و طراحان پروژه به سازمان ، تحویل مکان موقت جهت استقرار نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرک های صنعتی و تامین زمین جهت احداث دفتر نمایندگی سازمان از دیگر مفاد توافق نامه است.

 

    نظرات