سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث، ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۹۱ توسط موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث تحت حمایت سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

 

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هدف این کنفرانس تبیین زنجیره ای از فعالیتها و اقدامات مستقلی است که انحصاراً موجبات توانمند سازی و ارتقاء مجموعه صنعت احداث و شرکتهایی که در این حوزه فعالیت می نمایند نیست، بلکه به دنبال بررسی رویکردها و تبیین زیرساخت هایی است که بطور کلی، امر توسعه و ماندگاری با حضور و استقرار آنها تحقق می یابد. پژوهشگران و علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را جهت ارائه در این کنفرانس بین المللی حداکثر تا ۱۰ آبان ماه در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

 

نقش دولت (بررسی محیط بیرونی)

 • تاثیر بسته های تشویقی مالی، بیمه ای، مالیاتی

 • نقاط قوت و ضعف قانون های جاری تجارت، گمرک، مالیات، تأمین اجتماعی و کار

 • تاثیر طرح تحول اقتصادی

 • مدیریت ریسک و نقش دولت

 • تأثیر عدم انجام تعهدات

 • وجود یا تقویت قانون استفاده از حداکثر توان شرکت های داخلی

 • نقاط قوت و ضعف نظام ارجاع پروژه ها

نقش صنعت احداث (بررسی محیط داخلی)

 • چشم انداز صنعت احداث در صورت واگذاری نظام فنی به تشکل های صنفی و حرفه ای

 • تأثیر ایجاد کنسرسیوم، شرکت های مادر تخصصی و شرکت های سهامی عام

 • لزوم تدوین استراتژی برای توسعه ی شرکت ها

 • نقش بازاریابی و توسعه ی بازار در توانمندسازی و ماندگاری شرکت ها

 • نقش برنامه ریزی و کنترل پروژه

تجربه ی کشورهای درحال توسعه (اصل جهانی اندیشیدن)

تجارب مدیران صنعت احداث (اصل بومی عمل کردن)

زمینه سازی توسعه ی پایدار

 • نقش واحدهای تحقیق و توسعه ی بخش خصوصی

 • نقش توسعه ی دانش فنی

 • بهره گیری از فناوری نوین در طراحی و اجرای پروژه ها

 • نقش توسعه ی منابع انسانی و آموزش مستمر پرسنل

 • نقش مهندسی ارزش

 • کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 • بررسی روش های استحصال از منابع نفت و گاز مشترک

 • بررسی روش های ازدیاد برداشت از منابع نفت و گاز کشور

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات