زلزله حوالی فارغان در استان هرمزگان را لرزاند

زلزله حوالی فارغان در استان هرمزگان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی سه و هشت دهم - ۸/۳ - در مقیاس امواج درونی -ریشتر- صبح امروز -سه شنبه- ساعت ۱۰ ‎www.BanaNews.irو ۲۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه حوالی فارغان در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش روز سه شنبه مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،شبکه های لرزه نگاری وابسته به این مرکز دیگر مشخصات این زمین لرزه را عرض شمالی ۸۱/۲۷ و طول شرقی۴۲/۵۶ ثبت کرده اند.

 

 

    نظرات