زلزله ای به بزرگای ۶/۴ ریشتر حوالی حاجی آباد کرمان را لرزاند.

زلزله ای به بزرگای ۶/۴ ریشتر حوالی حاجی آباد کرمان را لرزاند.

بنانیوز- امروز سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۸۹ حوالی حاجی آباد کرمان دو بار لرزید.www.BanaNews.ir

زلزله اول به بزرگی ۶/۴ ریشتر در ساعت ۱۴ و ۵۶ دقیقه در موقعیت جغرافیایی ۲۸/۲۰ شمالی و ۵۶/۴۲ شرقی در عمق ۳۵ کیلومتری زمین در ۵۳ کیلومتری حاجی آباد استان کرمان رخ داد.

زلزله دوم به بزرگی ۴ ریشتر در ساعت ۱۵و ۴ دقیقه در عرض شمالی ۲۸/۲۳ و طول شرقی ۵۶/۴۸ در عمق ۳۱ کیلومتری زمین در ۵۸ کیلومتری حاجی آباد رخ داد.

تاکنون خبری از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.

    نظرات