آگهی مناقصه ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران جهت احداث ساختمان آموزشی در کشور تاجیکستان

آگهی مناقصه ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران جهت احداث ساختمان آموزشی در کشور تاجیکستان

www.BanaNews.irبنانیوز- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از پیمانکاران ذیصلاح ( رشته ابنیه) و دارای رتبه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار برای مناقصه پروژه با مشخصات ذیل دعوت می نماید.

- موضوع مناقصه: احداث:۱- ساختمان آموزشی با زیربنای ۳۰۱۶ مترمربع ۲- ساختمان سلف سرویس با زیربنای ۶۶۷ متر مربع(مجموعا۳۶۸۳ مترمربع از مجتمع آموزشی )

- محل اجرا: کشور تاجیکستان، شهر دوشنبه

- مدت اجرای کار: ۱۸ ماه

- مبلغ برآورد اولیه: ۱۳/۵۰۶/۰۰۰/۰۰۰ریال براساس فهرست بهای سال ۱۳۸۸

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:۴۷/۰۱۸/۰۰۰ ریال

- محل،زمان ومهلت دریافت،تکمیل وتحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی:حداکثر پس از ۱۴روزاز تاریخ درج آگهی نوبت دوم ومراجعه نماینده به آدرس مناقصه گزار(ویادریافت از طریق سایت سازمان) با دردست داشتن معرفی نامه کتبی ویک نسخه تاییدیه رتبه بندی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور

- مهلت ارائه پیشنهادات وبازگشائی آنها: پس از انجام ارزیابی کیفی به آگاهی مناقصه گران رسانیده می شود

- آدرس مناقصه گزار:تهران-خیابان شریعتی-بلوار صبا(قیطریه)-کوچه شهیدسید عباس حسینی-سازمان نوسازی مدارس کشور-اتاق ۲۲۳-دفترتدارکات طرح ها وتجهیزات ( تلفن : ۲۲۲۰۳۲۰۹- ۰۲۱)

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

دریافت اسناد مناقصه

    نظرات