وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد: معافیت مالیاتی مسکن مهر

وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد: معافیت مالیاتی مسکن مهر

http://www.bananews.irوزیر امور اقتصادی و درایی با تشریح چگونگی دریافت مالیات از مسکن مهر گفت: معافیت مالیاتی مسکن مهر از مجرای قانونی دنبال شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید‌شمس‌الدین حسینی، درباره معاف شدن مسکن مهر از مالیات، اظهار کرد: در مورد مسکن مهر چند نوع مالیات وجود دارد؛ یکی مالیات نقل و انتقال که هیات وزیران معافیتی منظور کرده بود که مورد ایراد اداره تطبیق قوانین مجلس قرار گرفت و همکاران دولت آن را پذیرفتند و به استناد آن مصوبه هیات وزیران در باب معافیت مالیات نقل و انتقال اصلاح شد.

وی با اشاره به این‌که مالیات دیگر مسکن مهر مربوط به ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات علی‌الحساب است که پیمانکاران باید پنج درصد مالیات را کسر کنند،گفت: بعد از مصوبه هیات وزیران پذیرفته شد که کسر پنج درصد اعمال نشود و ما هم آن را اجرا می‌کنیم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یک تلقی نزد پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر وجود دارد و آن اینکه معاف شدن آنها از کسر مالیات علی‌الحساب به مفهوم معافیت مالیات بر عملکرد آنان است که این موضوع نه در مصوبه هیات وزیران آمده و نه اصلا اعطای چنین معافیتی در اختیار هیات وزیران است. مطابق قانون اساسی، مالیات و معافیت مالیاتی جزء اختیارات قانونگذار است و اگر هم ما بخواهیم مالیات بر عملکرد پیمانکاران مسکن مهر را معاف کنیم این نیازمند اصلاح قانون است.

 

حسینی با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی بیش از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، امکان‌پذیر نیست، گفت: طبق قانون اساسی و مصوبات مجلس، معافیت مالیاتی در اختیار دولت و سازمان مالیاتی نیست و اگر ما این معافیت را اعمال کنیم دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی من را به دلیل عدم وصول حقوق ملت، مواخذه خواهند کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه پیشنهاد کرد که معافیت مالیاتی مسکن مهر از مجرای قانونی دنبال شود.

وی افزود: در حال حاضر ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص دریافت علی‌الحساب مالیات برای مسکن مهر متوقف شده اما در مصوبه هیات وزیران نیامده که مسکن مهر از مالیات بر عملکرد و مالیات قطعی هم معاف است، البته اگر قراردادها در مسکن مهر از پیمانکاری به مشارکت تبدیل شود متفاوت خواهد بود.

حسینی در پایان درباره معافیت پیمانکار و سازنده مسکن مهر از مالیات بر عملکرد تصریح‌کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند این موضوع را در مصوبه قانونی منظور کنند و ما هم آن را که به قانون تبدیل شده و برای ما مطاع است اجرا خواهیم کرد.

 

 

 

    نظرات