اعتراض فرمانداری به ممنوعیت ساخت و ساز در عرصه بوستانها

اعتراض فرمانداری به ممنوعیت ساخت و ساز در عرصه بوستانها

http://www.bananews.irرئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت احداث ساخت ابنیه در بوستانها جای هیچگونه اعتراضی ندارد، گفت: بوستانهایی مانند ولایت تمام تجهیزات و ساخت و سازهایشان از پیش طراحی و به تصویب رسیده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در جلسه امروز شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری به مصوبه ممنوعیت احداث ابنیه در عرصه بوستانها در فضای سبز شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانداری در این اعتراض یادآور شده بود: با توجه به ضرورت ساخت و سازهای قانونی برای امر مسائل فرهنگی و ورزشی و... در بوستانها همانند بوستان ولایت مفاد این مصوبه می تواند در اجرا مشکلاتی را برای شهرداری تهران ایجاد کند.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در پاسخ به این اعتراض گفت: این مصوبه در جهت حفظ فضاهای سبز شهر تهران بوده و به نظر می رسد فرمانداری بیش از شهرداری برای این نهاد دلسوزی کرده و از خودشان از این حوزه جلوتر رفته است.

چمران نیز با تاکید بر اینکه اعتراض به این مصوبه صحیح نیست، گفت: در یک بوستان چهار پنج هزار متری نمی توان هم بازار ساخت و هم کتابخانه و هم مکان بازی بچه ها. این مصوبه مانع هرگونه ساخت ساز اضافه در پارکها است.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران احداث هرگونه ابینه به غیر از نمازخانه، سرویس بهداشتی، کتابخانه و پست های برق ممنوع است که وارد ندانستن این اعتراض به تایید تمامی اعضای شورای شهر تهران رسید.

 

 

 

    نظرات