آسیب شناسی ساختار حاکمیت مدیریت آب در ایران

آسیب شناسی ساختار حاکمیت مدیریت آب در ایران

http://www.bananews.irمرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: وضعیت فعلی منابع و سرانه آب تجدیدپذیر، حاکی از تبدیل شدن این موضوع به یکی از چالش های جدی کشور در سال های آتی است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خلاصه ای مدیریتی برگرفته از بررسی تطبیقی و آسیب شناسی ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران و ساختار مطلوب آن را ارائه داد.

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز، اعلام کرد: با توجه به وضعیت منابع و مصارف آب در کشور، گسترش روزافزون نیازها و تقاضاها در جامعه برای دسترسی به منابع آب با کیفیت مناسب، افزایش چشمگیر هزینه های تامین آب اضافی و ضرورت کنترل آلودگی منابع آب و بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی و لزوم حفاظت از آنها، مدیریت منابع آب کشور را که عهده دار اعمال وظایف حاکمیتی دولت در حوزه مسائل مرتبط با حاکمیت، بهره برداری و مصرف آب وتهیه، تصویب و اجرای سیاست های کلی و برنامه های میان مدت و بلندمدت در این خصوص است از جنبه های مختلف با چالش های جدی روبرو می سازد.

از سوی دیگر، وضعیت اقلیمی ایران و میزان سرانه آب تجدیدپذیر در کشور و شرایط قابل پیش بینی سال های آتی، حاکی از آن است که بزودی موضوع مدیریت مطلوب منابع محدود آب تجدیدپذیر در کشورمان به یکی از مهمترین چالش های جدی کشور تبدیل خواهد شد.

گزارش حاضر، خلاصه ای مدیریتی برگرفته از مطالعه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی تطبیقی و آسیب شناسی ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران و ارائه ساختار مطلوب است که با اهداف اولویت بندی و جمع بندی مبانی اصلی در تدوین ساختار مدیریت منابع آب که باید مورد توجه قرار گیرند، بررسی تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه سازماندهی مدیریت آب، جمع آوری و بهره برداری از توصیه ها و پیشنهادهای سازمان ها و مجامع علمی بین المللی در زمینه مدیریت آب در جهان است.

این گزارش در پایان می افزاید: یافته های این تحقیق که متکی به بررسی الگوهای کلان موفق جهانی است، نشانگر آن است که در سطح دستگاهی مدیریت پایدار، هماهنگی بین بخش های آب، محیط زیست و منابع طبیعی یک ضرورت جدی است که نیاز به توجه خاص مسئولین امر دارد و در سطح بخش رویکرد مدیریت جامع منابع آب که شامل سطح ملی (ستادی)، سطح حوضه ای و سطح استانی است پیشنهاد داده می شود.

 

 

 

    نظرات