کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی

کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی توسط مهندس محمدعلی فرشادفر ، کارشناس رسمی دادگستری به تحریر در آمده و توسط نشر نوآور به چاپ رسیده است.

در این کتاب می خوانیم؛ تعاریف و کلیات ، روش‌ها و ضوابط انتخاب مشاور ، مدارک و اسناد قراردادی ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

    نظرات