مجموعه مقالات همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

مجموعه مقالات همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

http://www.bananews.irبنانیوز- مجموعه مقالات همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.irهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی۲۳ و ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۲۱۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۰۸۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

 

نقش اکوتوریسم و ژئوتوریسم درتوسعه صنعت گردشگری شهرستان دزفول
تحلیلی براکوتوریسم شهری مطالعه موردی منطقه فریدونشهر با استفاده ازمدل Swot
یخچالهای کویر مهندسی ترین ابداعات بومهای بیابانی
پراکنش جدیدی از جنس Phrynocephalus Mystaceus (Pallas1776 درشرق ایران
بررسی تاثیر نوسانات اقلیم براقلیم آسایش گردشگری شهرستان کاشان
کاربرد شاخصهای فیزیولوژیک درتبیین تقویت زمانی مناسب برای گردشگری نمونه موردی شهرکرج
پهنه بندی کلیماتوریسم منطقه بیابانی شرق اصفهان با استفاده از Gis
مدیریت پایدار زیست بومهای بیابانی
ارزیابی کارایی مالچ نفتی درکنترل فرسایش بادی و تثبیت شنهای روان
ردیابی آثارتغییرات آب و هوا درتالابهای استان فارس
پژوهشی درسازه و معماری بناهای روستایی حاشیه شمالی دشت کویر
تاثیر آب و گیاه درارتقاء کیفیت معماری بوم های بیابانی
خاک، زمین، معماری تاثیربومهای بیابانی برمعماری فلات مرکزی ایران
بررسی توانهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی درمناطق بیابانی و کویری ایران با استفاده از روش Swot

بادگیرشاهکاراقلیمی - معماری بومهای بیابانی
زری اسکیپ دانشی نوین درمنظره سازی بومهای بیابانی
خانه چهارفصل عرصه هنرنمایی معماری پایداردراقلیم گرم و خشک
بررسی نقش سیل وخشکسالی برناپایداری بومهای بیابانی با تاکید برتوسعه پایدارگردشگری درمحدوده حفاظت شده توران
تحلیل ویژگیهای خشکسالی با استفادها ز شاخص بارش استانداردمطالعه موردی خراسان جنوبی فردوس
تالاب جازموریان ونقش آن درمعیشت حاشیه نشینان
بررسی اکوسیستم های بیابانی و کویری و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت و استفاده سازگار با طبیعت از این مناطق
مقایسه عددی نحوه عملکرد بادگیرهای دوطرفه درشب و روز
امکان سنجی ا رتقاء سطح حفاظتی مناطق شکارممنوع به منطقه حفاظت شده دربیومهای بیابانی مطالعه موردی منطقه شکارممنوع مرور
الگوهای پایداری درمعماری بومهای بیابانی و کویری ایران
پراکندگی و فراوانی گربه شنی )Felis margarita درپناهگاه حیات وحش عباس آباد
پهنه بندی و ارزیابی زیست اقلیم انسانی فصلی استان یزد به منظور گردشگری
ارزیابی آسایش بیوکلیمایی استان یزد جهت گردشگری
بررسی زیبایی شناسی معماری و شهرسازی اسلامی درمناطق کویری با تاکید برنقش نمادها
چشم اندازهای طبیعی و اکوتوریستی منحصربفرد حوضه آبریز باهوکلات
ارزیابی شاخصهای مشارکت درمدیریت اکولوژهای بیابانی با استفاده از روش آنالیز smart مطالعه موردی اکوکمپ کویری متین آباد
توسعه روستا ونقش آن درگردشگری پایدارروستایی
توریسم سلامت اهمیت و پتانسیلهای آن دربومهای بیابانی کشور تدوین استراتژی توسعه درچشم انداز برنامه های آتی کشور
تنوع زیستی درجوامع درختی و درختچه ای بومهای بیابانی خراسان
بررسی چالشهای پیش رو برای کنترل پدیده بیابانزایی درایران
بررسی تطبیقی روندتغییرات بارش و خشکسالی درتالاب بین المللی گاوخونی مطالعه موردی ایستگاه ورزنه
بررسی شیوه های بوم سازگار معماری درحیاط خانه های قاجاری شهریزد
بررسی نقش تاثیرپذیری معماری از بومهای بیابانی با تاکید برنقش فضاهای باز درمسکن بومی فلات مرکزی ایران
ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه گردشگری مطالعه موردی روستای اشکاوند و قلعه چوم اصفهان
تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری زیست بومهای بیابانی ایران مطالعه موردی منطقه حفاظت شده بیابانی رئیسی شهرستان نیشابور
چشم انداز اکولوژی درزیست بومهای بیابانی مطالعه موردی مناطق کویری و بیابانی شهرستان نیشابور
ارزیابی پتانسیل ها و چالشهای اکوتوریسم درپارک جنگلی خرگوش دره به روش Swot
تحلیل اقلیم معماری و آسایش اقلیمی گناباد با استفاده ازمدلهای زیست اقلیمی
ایران سرزمین تالابها
اکوتوریسم و تاثیرات آن برمحیط زیست
بررسی ساختارشناسی بازارقیصریه لار و ارتباط ویژگیهای بازار با اقلیم گرم و خشک منطقه لارستان
مطالعه وبررسی عوامل شکل گیری و تحولات کالبدی روستای سریزد
بررسی سیستم های آبرسانی سنتی قنات و آب انبار درمناطق بیابانی
توان سنجی شرایط اقلیم گردشگری شهرسمنان با استفاده ازروشهای PPD,PMV,PET
کنکاشی دربرنامه ریزی و مدیریت توسعه توریسم با تاکید براقلیم و ارائه راهکارهای مناسب جهت جذب توریست
بررسی نقش حیاط مرکزی درپایداری زیست محیطی خانه های سنتی اقلیم بیابانی
بررسی های مبانی نظری حاکم برشکل گیری بافت شهری و کالبد معماری بومهای بیابانی درارائه راهکارهای نوین طراحی معماری و شهرسازی
بررسی روندتغییرات بارش استان چهارمحال بختیاری به روش من کندال
تحلیل روند تغییرات دمای استان چهارمحال بختیاری با تکیه برآزمون من کندال
تاثیربومهای کویری درشکل گیری معماری پایدار درایران
برآورد حداکثر بارش محتمل به روش آماری هرشفیلد دراستان اصفهان
طراحی شهری پایدار بومهای بیابانی نمونه موردی کرمان
بررسی گسترش سامانهه های اگروفارستری به عنوان راهکاری موثر درتوسعه پایدارزیست بومهای بیابانی دراستان فارس مطالعه موردی شهرستان کازرون
باززنده سازی بناها و بافت های باارزش سنتی دربومهای بیابانی با تاکید برحریم گذاری
تاثیرات الگوهای رفتاری برشکل گیری بافت روستاهای بومهای بیابانی
نقش موقعیت مرزی درتوسعه گردشگری شهرستان بیله سوار
بررسی تاثیر زمینه های توسعه صنعت گردشگری دربافت های روستایی گردشگرپذیر
کاربرد سنجش ازدور درمدیریت شهری مطالعه موردی منطقه فلاورجان
بررسی تکنولوژی های بومی درمعماری سنتی شهرحریره درجزیره کیش
تالاب گاوخونی سرانجام زاینده رود
ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی با کاربرد مدل AHPٍ ELECTRE مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد
کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی و مقابله با اثرات خشکسالی مورد کاوی: کشور ایران
ارزیابی توان اکولوژیک بمنظور مدیریت و برنامه ریزی خطربیابانزایی حوزه آبخیز کوهدشت لرستان
ارزیابی ویژگیهای اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی تالاب گاوخونی
نقش کویردرتوسعه مناطق و تامین انرزی مورد نیازشهرهای کویری
تامین زیرساخت های توسعه پایدار گردشگری دربومهای بیابانی با تاکید برپارکینگهای عمومی مطالعه موردی بندرگناوه
بازشناسی جایگاه آب و ایوان درحیاط خانه های مناطق گرم و خشک ایران
کاربرد آنالیز تاکسنومی عددی دربرنامه ریزی توسعه پایدار بیابانزدایی مطالعه موردی استان یزد
ارزیابی شرایط زیست اقلیمی انسانی دربرنامه ریزی توسعه پایدار فعالیت های گردشگری مطالعه موردی شهریزد
رتبه بندی راهبردهای بیابان زدایی با استفاده ازرویکرد MADM و مدل مجموع وزنی WSM مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد
بررسی زیست محیطی تالاب گاوخونی درجهت توسعه پایدار
بررسی تاثیرات توسعه صنایع بزرگ برزاینده رود و تالاب گاوخونی
گردشگری درمناطق بیابانی و دورافتاده و لزوم توسعه این بخش درایران با نگاهی به تجارب دیگر کشورها
تبلور اندیشه ی وحدت مبنای زیبایی شناسی و کمال گرایی درمعماری بوم گرای بیابانی ایران
شناخت عناصر زیبایی شناسانه منظر بیابانی عاملی موثردرجهت هتوسعه اکوتوریسم بیابانی
پردیسهای ایرانی دربوم های بیابانی
بکارگیری دانش سنتی و معماری پایدار دربهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از بی بدیل ترین باغهای ایرانی درکرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان
بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان
پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis
بررسی اکوتوریسم و جاذبه های گردشگری دراستان خوزستان
مبانی زیباشناسی اسلامی درمعماری کویر
نقش کلیدی تمدن و هویت معماری درحفظ و تداوم تاریخی شهرها
احیاء طبیعت دربافت های معماری بومهای بیابانی راهکاری جهت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی درساختمان
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم مناطق بیابانی سیستان با استفاده از مدل Swot
راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم دربومهای بیابانی مطالعه موردی کوه نمک جاشک شهرستان دشتی
بررسی وضعیت پستانداران درخطر تهدید درمناطق تحت حفاظت استان اصفهان مطالعه موردی پناگاه حیات وحش موته پارک ملی کلاه قاضی و منطقه حفاظت شده قمشلو
راهبردهای توسعه گردشگری درمنطقه نمونه گردشگری گاوخونی با استفاده از مدل شبکه های باوربیزین
تاثیربوم بیابانی کاشان برمعماری خانه های کاشان بررسی موردی خانه بروجردی های کاشان
ارزیابی عملکرد روش MICP به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست جهت تثبیت ماسه های روان دربیابان ها
بررسی قابلیت های گردشگری برپایه اکوتوریسم درشهرستان اردستان
آب انبارها؛ نمادفرهنگ و معماری ناحیه لارستان
بررسی چالشهای فرهنگی - روانشناختی ایجاد احساس غربت درگردشگران
بررسی ویژگیها و کارکردهای کبوترخانه ها به عنوان اعجاز معماری ایرانی مطالعه موردی کبوترخانه های هزارجریب اصفهان
شناخت شرایط مطلوب آسایش بیوکلیماتیک انسانی با روش بیکر و دمای موثر مطالعه موردی شهراسلام آباد غرب
مقایسه و بررسی خصوصیات طبیعت ومعماری بومی روستای کندوان با گورمه آناتولی
معرفی کارکردهای تالاب گاوخونی گونه های زیستی آن و حفاظت بهینه
پژوهشی تحلیلی برنقش زیست بوم درشکل گیری و سازماندهی استحکامات دفاعی البرز مرکزی
بررسی پتانسیل های بیابان لوت به عنوان نمونه ای از بومهای بیابانی و نقش آن درتوسعه پایدار گردشگری بخش شهداد
سیاست ها و روشهای مدیریت گردشگری دربومهای بیابانی بررسی موانع و مشکلات موجود درگردشگری مناطق بیابانی
قنات ابزاری مناسب درمدیریت آبهای زیرزمینی مناطق بیابانی مطالعه موردی منطقه بم
تشریح تاثیرات بومی برشکل گیری و عملکرد فضاهای شهری نمونه موردی شهرستان شوشتر
شهر و تنوع زیستی
پتانسیل ها و ارزشهای اکوتوریسمی و گردشگری تالاب گاوخونی
بررسی و مقایسه محرمیت بصری دراقلیم های گرم وخشک و سردوکوهستانی مطالعه موردی شهرهای یزدوسنندج
نقش ژئوتوریسم تالاب گاوخونی درتوسعه گردشگری پایدار
نقش بومهای بیابانی درپرداختهای تصویری هنرهای محیطی
بازگرداندن حیات فرهنگی به بافت های تاریخی با راهکاری نو دردستیابی به معماری پایدار درکویر مطالعه موردی محور تاریخی ارجمندی رفسنجان
بررسی وند تغییرات بارش شهرستان ایزدخواست با استفاده از روش من کندال
بوم بیابانی و هویت پردازی درشهرهای تاریخی نمونه موردی مجموعه عبدل آباد ساوه
جغرافیایی بافت قالی ذهنی بافت ویست خوانسار
تالاب گاوخونی پتانسیلهای زیست محیطی تهدیدها و راه حلها
استعاره به عنوان مبانی برنامه ریزی و طراحی معماری سنتی بومهای بیابانی
نقش قنات درتوسعه پایدار شهرستان اردستان و معرفی تنها قنات دو طبقه جهان قنات دو طبقه مون اردستان
بررسی نوسانات جمعیتی گور ایرانی درمنطقه حفاظت شده بهرام گور استان فارس
آسیب شناسی روانشناختی توریسم ورزشی
بررسی تاثیرات بومهای بیابانی برنقوش و رنگ قالی نقش خشتی بیرجند دراستان خراسان جنوبی
نقش فضاهای عمومی - خدماتی سیپک درساختاراجتماعی شهرکاشان
بررسی انواع فرم پلان دربومهای بیابانی
ضرورت حفظ پلایاها درتعادل ژئومرفولوژیکی بومهای بیابانی مطالعه موردی پلایای گاوخونی
بررسی تطبیقی محاسبه انرژی و فرآیند طراحی خانه بدیع الصنایع واقع دربافت قدیمی اقلیم گرم وخشک اصفهان
اقلیم عامل ایجاد معماری همسو درمناطق بیابانی جهان
فرصت ها و تهدیدهای زیست بوم های بیابانی
معماری پایدار در مناطق کویری
ساختارکالبدی و سیمای روستایی دربومهای بیابانی عوامل شکل دهنده آسیب ها و راهکارها مطالعه موردی روستای ابیانه
ترسیم سیمای ژئومورفولوژیکی دشت سیستان درپناه وزش باد کویری ۱۲۰ روزه
توصیف سیمای ژئومورفولوژیکی کویر لوت ایران بعنوان کارگاه طبیعی آموزش علوم جغرافیا
جایگاه آسایش اقلیمی درفرآیند طراحی فضاهای شهری با تاکید بربومهای بیابانی
تحلیل همدید الگوی وزش گرم حاکم برایران دردی ماه ۱۳۷۵
ژئوتوریسم راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از بومهای بیابانی
بررسی نقش مدیریت محلی درتوسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی شهرستان بهمئی
ارزیابی اکوتوریسم و جاذبه های طبیعی درمناطق کویری و ارائه راهکارهایی جهت جذب گردشگریدراین مناطق مطالعه موردی استان یزد
تحلیل روند فراوانی وقوع دماهای فرین سردوگرم درایران ۱۳۴۰-۱۳۸۲
طراحی پایدار فضاهای آموزشی فرهنگی با ویژگیهای اقلیم شناختی معماری بومی شهرهای کویری ایران
سیاه چادرعشایر؛سکونتگاهی منطبق با توسعه پایدار دربومهای بیابانی
بررسی استفاده ازفاضلاب تصفیه شده به عنوان منبع آب شیرین جهت تامین آب کشاورزی درزیست بومهای بیابانی
بررسی تاثیر بومهای بیابانی درشکل گیری فضاهای خانه های سنتی به منظور دستیابی به راهکارهای معماری پایدار
بررسی عوامل طبیعی و انسانی شکلدهنده به کالبد روستای بیابانی
جانمایی جاذبه های بوم گردی درمناطق بیابانی مطالعه موردی شهرستان اصفهان
ارزیابی طرح جامع دربومهای بیابانی
اثرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گردشگری برتوسعه پایدار روستاهای نواحی بیابانی
بررسی مصالح و شکل بامها درمعماری اقلیم بیابانی و ارائه راهکار برای طراحی معماری بام دراین مناطق
بررسی اجزای بناها و عناصر تشکیل دهنده آن درمناطق بیابانی
بازخوانی آموزه های دینی و طراحی بومگرا درخانه های کویر
تحلیل همدید گرمای فرین استان اصفهان اسفند۱۳۸۲
تحلیل سینوپتیکی سرمای فرین دی ماه ۱۳۷۴ استان اصفهان
شکل گیری معماری پایدار با تاثیرپذیری از عناصر کالبدی سنتی معماری بیابانی
عوامل موثربرشکل پذیری کالبد روستاهای واقع دربومهای بیابانی
معاصرسازی بادگیر با هدف افزایش کارایی آن دربومهای بیابانی
بررسی الگوهای پایداری منظرشهرهای بومهای بیابانی ایران
تاثیر بومهای بیابانی برمعماری تعامل انسان با اقلیم درطراحی معمارانه مسکن نمونه موردی شهراصفهان
جاذبه های منحصربفرد بیابانی ایران درارتباط با آمایش گردشگری بیابانی مورد کویرلوت
مدیریت شهری بوم بیابانی جهت انطباق با قرارگاه طبیعی
تاثیر بومهای بیابانی برمعماری
مقایسه ی تطبیقی کلیساهای جلفا و چگونگی قرارگیری آنها دراقلیم گرم وخشک اصفهان
معماری پایدار دربوم بیابان با نیم نگاهی به مسکن
ارزیابی نقش ژئوتوریسم درتوسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان
آسایش درپناه خاک راهکارپایداری دربوم بیابانی
تجلی هنرهای محیطی درمعماری بومهای بیابانی
بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم درمناطق کویری و بیابانی استان سیستان و بلوچستان
ارزیابی اکوتوریسم شهرهای کویری با استفاده از مدل Swot مطالعه موردی شهر زواره
تعیین نواحی مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از روش پهنه بندی اگرو اکولوژیک
جایگاه آب درمعماری بوم های بیابانی
بررسی تطبیقی کاروانسراهای اقلیم گرم و خشک بااصول معماری پایدار نمونه موردی کاروانسرای مادرشاه مورچه خورت
فرصت ها و محدودیت های توسعه اکوتوریسم درمناطق بیابانی و کویری ایران
جایگاه هنراسلامی درفضاهای آموزشی اقلیم گرم وخشک نمونه ای موردی : مسجد - مدرسه آقابزرگ کاشان
تاثیر باورهای دینی جهان بینی اسلامی برمعماری مسکونی سنتی شوشتر
تاثیر مصالح بوم آوردبرقابلیت گردشگری درمناطق حاشیه ای کویر
بررسی اقلیم آسایشی شهرستان کاشمر با استفاده ازمدل PET
تکامل شیوه های نورگیری درمعماری مساجد واقع درمناطق گرم وخشک ایران بررسی تاریخی
واکاوی الگوهای کالبدی و نمادها درفضای آموزه های دینی با رویکرد معماری بومهای بیابانی
بادگیر جاذبه گردشگری ایران
روستا گردشگر توسعه روستا
پهنه بندی خشکسالی درحوضه زهره با استفاده ازنمایه استاندارد بارش SPI
تحلیلی برکیفیت ساختارفضاهای شهری واقع درکویر مطالعه موردی شهرزواره
بررسی تاثیر ژئوتوریسم درباززنده سازی پارک ملی کویر
بررسی راهکارهای توسعه پایدارگردشگری درروستای ابیانه
ارائه راهکارهای مناسب برای معماری معاصر با تاثیرپذیری از عناصر معماری بومی کویری ایران
منظرشهری بافت قدیم نمونه موردی محله اسفنجان سمنان
بررسی عوامل موثربرپیشرفت آلودگی هوا و آب درمنطقه گاوخونی
بررسی و ارزیابی عوامل موثردرتوسعه پایدارتالاب گاوخونی
بررسی توسعه ی اکوتوریسم و گردشگری پایدار درتالاب گاوخونی
طراحی شهری با رویکرد توسعه ی پایدار نقش عوامل طبیعی و بوم آورد درساخت شهرهای کویری
بررسی اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری درمناطق روستایی
بررسی حسینیه خانقاه اران و بیدگل
ارزیابی دلایل و عوامل تخریب منابع جنگلی استان خوزستان
معماری مساکن نواحی گرم و خشک و بیابانی ایران مطالعه موردی خانه لاری ها دریزد
بررسی اثرات تالاب گاوخونی برشهراصفهان
بررسی اقلیم گردشگری کاشان با استفاده از شاخص TCI
نقش بوم گردی درتوسعه پایدار مناطق حفاظت شده استان اصفهان بااستفاده از مدل Swot
بررسی روند خشکسالی شهرستان ایزدخواست با استفاده از شاخص Spi
روشاستفاده از فناوری نانو در اقلیم گرم و خشک
ساخت دزیمتر ترمولومینسانس پرتوهای هسته ای CaSO4:Dy(TLD-900 به منظور استفاده دربررسیه ای مخاطرات زیستی تشعشعات رادیواکتیو دربومهای بیابانی
صنعت اکوتوریسم جایگزینی مناسب برای درآمدهای اقصتادی ناپایدار مورد بیابان لوت
خاص گرایی فرهنگی ضرورت آموزش معماری دربومهای بیابانی
شهرهایی با پوسته ای از بیابان و کالبدی از هنر
ضرورت های طراحی درخلق شکل شهرمنسجم درنواحی گرم وخشک مبتنی براصول شهرگرایی نوین
جهانی شدن و تاثیرآن برکالبد شهرها نمونه موردی شهرتاریخی اصفهان
طراحی بویه جهت ثبت دیجیتالی داده های هیدروژئولوژی در مناطق آب-زیستی تالاب گاوخونی
تثبیت دورریز کارخانه های سنگ بری آلوده کننده محیط زیست توسط الیاف پلیمری
تثبیت خاکهای روان مشکل سازبرای محیط زیست با رزینهای پلیمری هم خان با محیط زیست
بررسی نقش اکوتوریسم دربومهای بیابانی مطالعه موردی: اکوتوریسم کویرمرنجاب با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT
بررسی و پهنه بندی اقلیم گردشگری استان خوزستان
تنوع پرندگان درواحه های کوهستانی منطقه حفاظت شده کرکس
نقش و بررسی عوامل تهدید تالاب گاوخونی و راهکارهای احیاء آن
بومهای بیابانی جاذبه هایی با پتانسیل های بالای جذب گردشگر
بررسی کارکردهای صنعتی سازگار با زیست بومهای بیابانی مطالعه موردی مجتمع پتروپالایشگاه شمال اصفهان
کلرزنی آب آشامیدنی؛ نگرشی کلی برایجاد، شناسایی و جداسازی محصولات فرعی
تحلیل سینوپتیکی بارشهای سیل آسا درشهرضا

 

 

 

    نظرات