اقدامات سازمان در جهت اجرایی نمودن آیین‌نامه ماده ۳۳ مورخ ۲۹/۱۰/۸۹

اقدامات سازمان در جهت اجرایی نمودن آیین‌نامه ماده ۳۳ مورخ ۲۹/۱۰/۸۹

www.BanaNews.irرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با جناب آقای مهندس شاهرخی، مدیر کل محترم دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و جناب آقای دکتر معصومی، معاونت محترم شهرسازی و معماری ملاقات و در مورد اجرای صحیح و کارآمد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مذاکره نمودند.

 

 

    نظرات