افزایش ۶۰ درصدی بارش‌ها در منطقه دریاچه ارومیه

افزایش ۶۰ درصدی بارش‌ها در منطقه دریاچه ارومیه

http://www.bananews.irحوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد ۱۷ میلیمتر بارندگی در هفته گذشته بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حوضه آبریز دریاچه ارومیه پس از دریای خزر بیشترین بارش را از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون در میان حوضه های اصلی به خود اختصاص داده است.

حجم بارش های این حوضه از ابتدای مهرماه ۹۱ تاکنون به ۹۴ میلیمتر رسیده و این در حالی است که بارش در این حوضه اصلی در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۵ درصد و در مقایسه با دوره درازمدت ۶۲ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین بیشترین میزان بارش در میان حوضه های آبریز اصلی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، با ۱۰۲ میلیمتر به حوضه دریای خزر اختصاص دارد.

 

بارش در این حوضه آبریز اصلی در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته ۴۲ درصد کاهش و دوره درازمدت ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، حوضه دریای خزر در هفته گذشته شاهد ۹ میلیمتر بارندگی بوده است.

حجم بارش های حوضه خلیج فارس نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۶۰ میلیمتر ثبت شده است.

حجم بارش های حوضه خلیج فارس از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۴ درصد کاهش و در مقایسه با دوره بلندمدت ۴۰ ساله ۴۳ درصد بیشتر شده است.

حوضه سرخس نیز از مهرماه سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۷۱ درصدی بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته و کاهش ۱۸ درصدی در مقایسه با دوره درازمدت مواجه شده است.

بارش های حوضه سرخس از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۸ میلیمتر گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در هفته گذشته در این حوضه اصلی بارشی رخ نداده است.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کمترین میزان بارش در میان حوضه های اصلی با ۹ میلیمتر به حوضه مرزی شرق اختصاص دارد.

بارش در این حوضه آبریز اصلی در مقایسه با سال آبی پیش ۳۱ درصد کاهش و در مقایسه با دوره درازمدت ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، در هفته گذشته در این حوضه اصلی یک میلیمتر بارش رخ داده است.

 

 

 

    نظرات