مذاکره قیمتی در مسکن‌مهر ادامه دارد

مذاکره قیمتی در مسکن‌مهر ادامه دارد

http://www.bananews.irرییس کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن تکذیب هرگونه توافق یا تفاهم برسر لغو افزایش قیمت ساخت و فروش مسکن‌مهر تاکید کرد: مذاکره و نشست‌های مکرر در وزارت راه‌وشهرسازی برای جمع‌بندی درباره نرخ جدید مسکن‌مهر ادامه دارد و ظرف چند روز آینده قیمت نهایی اعلام خواهد شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ایرج رهبر به دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: با توجه به کثرت نظرها و پیشنهادها درباره رقمی که باید به قیمت‌های کنونی مسکن‌مهر اضافه شود، جمع‌بندی نهایی کمی مشمول مرور زمان شده اما منتفی نشده است.

وزارت راه‌وشهرسازی ماه گذشته در پی افزایش شدید قیمت مصالح‌ساختمانی وعده داد قراردادهای انبوه‌سازان در مسکن‌مهر که به صورت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان است را افزایش دهد؛ اما تاکنون میزان این افزایش قیمت مشخص نشده است.

 

 

 

    نظرات