انتشار مجموعه مقالات اولین کنگره ملی زغال سنگ در سیویلیکا

انتشار مجموعه مقالات اولین کنگره ملی زغال سنگ در سیویلیکا

http://www.bananews.irبنانیوز- مجموعه مقالات اولین کنگره ملی زغال سنگدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین کنگره ملی زغال سنگ۸ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر شاهرود برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۰۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۴۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنگره ملی زغال سنگ

تکتونیک زغالسنگ ایران
تعیین الگوی بهینه مدیریت اکتشاف ذخایر زغالسنگ
تخمین گاز خیزی در معدن زغالسنگ پرورده ۱ طبس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی
بررسی نوع کروژن و پتانسیل هیدروکربن زایی با استفاده از پارامترهای راک اول در لایه زغال دار
بررسی و تحلیل داده های اکتشافی منطقه زغال دار تخت و ارزیابی ذخایر آن به روش کامپیوتری
بررسی روش ژئوفیزیکی زمین رادار (GPR) در مطالعات زغالسنگ
معرفی نرم افزاری برای شناسایی نوع زغالسنگ های ایران با توجه خصوصیات اصلی و تکمیلی
پتروگرافی آلی نهشته های زغالسنگی ناحیه قشلاق،البرز شرقی
مدلسازی سه بعدی و ارزیابی ذخیره لایه های C1وB2 در بلوک شماره ۲ کانسار زغالسنگ پرورده شرقی طبس با استفاده از نرم افزار RockWorks و مقایسه نتایج آن با روش های سنتی
بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر مقاومت نهایی پایه های زغالی
بررسی روش های جلوگیری از پدیده ریزش ناگهانی در معادن زغالسنگ
مطالعه ی امکان سنجی مقدماتی از فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغال سنگ(UCG)در ناحیه ی زغال دار مزینوی طبس
بررسی جایگاه اقتصادی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ(UCG)در معدن کاری زغالسنگ
پیش بینی تاثیر پارامترهای موثر بر فاکتور ایمنی پایه های زغالسنگی
بررسی رفتار برشی درزه های سنگ نرم با استفاده از مدل درزه های مصنوعی
تحلیل انفجار سنگ در معدنکاری عمیق زغالسنگ
تدوین پارامترهای طراحی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ (UCG)
الگوریتم تعیین سیاست نگهداری و تعمیرات مناسب تجهیزات معدنی بر اساس قابلیت اطمینان
مقایسه سیستم حمل و نقل در روش استخراج اتاق و پایه و جبهه کار طولانی
انتخاب نگهدارنده قدرتی مناسب بر اساس ویژگی های هندسی رگه زغال
مقایسه نتایج روش های تحلیلی و عددی در ترسیم منحنی واکنش زمین مطالعه موردی تونل شماره ۱۲ معدن زغال سنگ همکار کرمان
تاثیر زاویه اصطکاک بین لایه های سقف و کف پایه زغالسنگ در تنش افقی ایجاد شده در آن
سیستم های نگهداری گالری های معادن زغالسنگ
بهینه سازی سیستم نگهداری تونل شماره ۱۲ معدن زغال سنگ همکار کرمان با استفاده از منطق فازی
ریزش در معادن زیر زمینی،عوامل ایجاد و راهکار های پیشگیری (معدن زغالسنگ داربید خون)
بهینه سازی الگوی انفجار تونل ۱۵ معدن زغالسنگ همکار

ارزیابی مدل تجربی بارتن_بندیس جهت پیش بینی رفتار برشی درزه های سنگی نرم و سخت
تاثیر کارگاه استخراج جبهه کار طولانی در گسترش زون سست شدگی اطراف گالری ها
بررسی چگونگی تخریب سقف و تعیین طول اولین تخریب در کارگاه استخراج معدن مرکزی پرورده ۱ زغالسنگ طبس با رویکرد مدلسازی عددی
بررسی الگوهای رایج در گالری های معدنی و مقایسه آن با وضعیت جاری معدن و مقایسه آن با وضعیت جاری معادن زغالسنگ ایرانو تاثیر آن در بهره وری از این معادن
بررسی وضعیت طراحی و بازیابی لنگه های زغالی،در روش استخراج اتاق و پایه معدن مرکزی پرورده ۱ طبس
ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج معادن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
تحلیل پایداری تونل شماره ۱۲ معدن زغالسنگ همکار (مطالعه مقایسه ای)
پیش بینی ضریب نشست ناشی از معدن کاری زیر زمینی زغال سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN)و سیستم تطبیقی استنتاجی عصبی_فازی(ANFIS)
تخمین میزان نشست سطح زمین در روش جبهه کار بلند مکانیزه با استفاده از مدل سازی عددی،مطالعه موردی:معدن زغال سنگ طبس
برآورد میزان همگرایی،آماس کف و جمع شدگی دیواره راهروهای معادن زغالسنگ و ارائه مدلی جدید(مطالعه موردی:راهروی K21 معدن طزره)
افزایش راندمان حفاری و انفجار تونل دسترسی معدن زغالسنگ اشکلی
پیش بینی نشست ناشی از استخراج معدن مرکزی پرورده ۱ زغال سنگ طبس با استفاده از روش های عددی و تجربی
مشکلات ناشی از وجود کمر بالای مقاوم در استخراج زغالسنگ به روش جبهه کار بلند مکانیزه_بررسی موردی معادن زغالسنگ شرق استرالیا
مدلسازی قابلیت درام شیرر در معادن جبهه کار طولانی مکانیزه
مدل سازی عددی زاویه جابجایی سنگ در استخراج لایه های همجوار در معدن زغالسنگ همکار
طراحی سیتم های نگهداری پیچ سنگی تونل های پیشروی معدن مرکزی زغالسنگ طیس و مقایسه آن با طراحی موجود
بررسی و طراحی سیستم نگهداری فلزی موجود در تونل های پیشروی معدن مرکزی زغالسنگ طبس
ارائه روش نرم افزاری تعیین قابلیت شستشوی زغال به جای روش سنتی ترسیمی میر (mayer)
راه اندازی مجدد مدار میانی واحد واسطه سنگین کارخانه زغالشویی زرند
بررسی سینتیکی قابلیت شناوری اختلاط خوراک خام کارخانه زغالشویی طبس
طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون_مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه زغالشویی زرند
بررسی امکان جایگزینی نفت با گازوئیل در مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند
روش های نوین استخراج و تولید ژرمانیوم از خاکستر زغالسنگ
کانی زدائی شیمیایی و پیش اکسیداسیون زغالسنگ به منظور تهیه ماده اولیه مناسب برای تولید کربن فعال
طراحی و ساخت واحد جدایش سیار سیکلون_مارپیچ برای کارخانه زغالشویی زرند
بررسی و بهینه سازی جداسازی ذرات ریز زغالسنگ با استفاده از میز لرزان
افزایش راندمان کارخانه زغالشویی آق دربند با استفاده از شستشوی مجدد باطله توسط مارپیچ
تاثیر زمان ماندگی بر رفتار شناور شوندگی خوراک کارخانه زغالشویی زرند
بررسی تاثیر عوامل موثر بر کارآیی مارپیچ مطالعه موردی:کارخانه زغالشویی زرند
مدل سازی مدارهای فلوتاسیون زغالسنگ مطالعه موردی:کارخانه زغالشویی زرند
بررسی تاثیر پارامترهای کنترلی فلوتاسیون ستونی بر ماندگی گاز هنگام فراوری باطله های زغالسنگ
طراحی مدارهای فلوتاسیون زغالسنگ بر اساس رفتار سینیتکی ذرات
طراحی مدار رافر فلوتاسیون معدن زغالسنگ فجر مزینوی غربی به کمک روش تاگوچی
تعیین پارامترهای بهینه عملیاتی جهت افزایش بازیابی فلوتاسیون کارخانه زغالشویی البرز شرقی
بهینه سازی عملکرد سرندهای درشت کارخانه زغالشویی البرز مرکزی(انجیر تنگه)
بررسی تاثیر دبی حجمی پالپ،غلظت کلکتور و غلظت کف ساز بر عملکرد ستون های فلوتاسیون کارخانه زغالشویی پرورده طبس
معرفی تکنیک های تحلیل عملیان جدایش ثقلی زغالسنگ
گوگرد زدایی از زغالسنگ کرمان توسط باکتری اسیدی تیوباسیلوس فروکسیدانس به روش فروشویی ستونی
Bioremoval Organic Sulfur of Kerman's Coal By Percolation Leaching
بررسی تاثیر پارامترهای هیدرودینامیکی بر فلوتاسیون ذرات درشت زغالسنگ
کارخانه زغالشویی طبس:از طراحی تا بهره برداری
بررسی آزمایشگاهی غملکرد فلوکولانت های مختلف در بازیابی آب از باطله فلوتاسیون کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ پرورده طبس
شناسایی ماسرال های زغالسنگ و تاثیر آن ها در شستشو به روش فلوتاسیون
شبیه سازی سرندهای کارخانه زغالشویی البرز مرکزی(انجیر تنگه)با استفاده از مدل کارا
بهینه سازی پارامترهای موثر در افزایش راندمان جیگ کارخانه زغالشویی البرز مرکزی
Biodesulfurization t echnologies for selective separation of coal
بررسی ژئو شیمیایی پراکنش عناصرSe ، As ،Sb در محدوده معدنی زغالسنگ تخت
بررسی تاثیر تهویه طبیعی بر معدن زغالسنگ تخت البرز شرقی
تجزیه و تحلیل حادثه منجر به فوت در یک کارگاه استخراج زغالسنگ کرمان با استفاده از تکنیکChange Based Analysis
تاثیر متغیرهای مستقل آموزش ایمنی بر متغیر وابسته توسعه فرهنگ ایمنی در معادن زغالسنگ
طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ زمستان یورت شرقی با استفاده از نرم افزارVENTSIM
تاثیرات زیست محیطی ناشی از رادیواکتیویته زغالسنگ و خاکستر مرتبط با نیروگاه های حرارت زغال سوز
مدیریت و ارزیابی ریسک حوادث معدن زغالسنگ طزره
مقایسه عملکرد پیمانکاران و شاغلین شرکت زغالسنگ البرز شرقی از نظر ایمنی
بررسی زیست محیطی انتشار گاز متان حاصل از عملیان استخراج در معادن زغالسنگ
بررسی ژئوشیمیایی یون های اصلی در آب های سطحی و زهاب قلیایی معدن در محدوده کارخانه زغالشویی انجیر تنگه (زیر آب،استان مازندران)
معدن زغالسنگ،مشکلات زیست محیطی و راهکارها
ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغالسنگ البرز مرکزی با استفاده از روش ماتریس نیمه کمی ریسک
جداسازی باکتری حذف کننده دی بنزوتیوفین از آب خروجی معدن زغالسنگ هشونی کرمان
تحلیل خطر توسط مدل سازی و مانیتورینگ خرد لرزه در معادن زغالسنگ
پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه
Assessment of Groundwater Quality for Irrigation Purposes in Near Coal Washing Plant, Zarand City
طراحی سیستم تهویه پانل ۳ شرقی معدن ۱ مکانیزه پرورده طبس
طراحی تهویه معدن زیر زمینی زغالسنگ رزمجا غربی از البرز شرقی با استفاده از نرم افزار Ventsim
بررسی اثرات زیست محیطی دامپ های باطله معادن زغالسنگ کارمزد
پیش بینی احتمال پرتاب زغال در معادن زغالسنگ
بررسی تاثیر ماسرال ها در نفوذپذیری زغالسنگ
قابلیت تبدیل زغالسنگ به نفت و گاز
دور نمای زغالسنگ در آینده
توسعه و وضعیت کنونی مطالعه تئوری جذب متان در زغال
بررسی بازار زغالسنگ
Mercury from Coal
پیش بینی ارزش حرارتی نا خالص زغالسنگ به کمک الگوریتم ژنتیک
روش های تولید الکتریسیته از زغالسنگ در نیروگاههای حرارتی
امکان سنجی مقدماتی زهکشی گاز متان از زغالسنگ های ایران
توسعه معادن زغالسنگ کوچک مقیاس و چالش های پیش روی در ایران
مروری بر وضعیت بازار زغالسنگ و پیش بینی قیمت آن
بررسی استفاده زغالسنگ به عنوان انرژی تولید کننده الکتریسیته در نیروگاه زرند کرمان
کاربرد روش استخراج جبهه کار طولانی در استخراج لایه های ضخیم زغالسنگ
بررسی و شبیه سازی تاثیر امواج مافوق وت بر ترکیب سطحی و عملکرد شناورسازی زغال محتوی سولفوربالا
مقایسه نتایج طراحی آتشباری به روش های کونیا و انتقال انرژی در تونل های کوچک مقطع (مطالعه موردی معدن زغال سنگ رضی رامیان)
Enhancement of Coal Seam Gas by Nitrogen Injection- a laboratory study
آموزش هدفمند مهندسین معدن:از خیال تا واقعیت

 

 

 

    نظرات