مهندس‌ناظر باید پای گودبرداری باشد

مهندس‌ناظر باید پای گودبرداری باشد

http://www.bananews.irخبرگزاری فارس روز گذشته به بهانه حادثه ساختمانی رخ داده در تهران، در گزارشی نوشت: جواد کریمیان اقبال مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران می‌گوید که شهرداری و نظام‌مهندسی در انتخاب سازنده ساختمان نقش چندانی ندارد و این صاحب کار است که مجری را انتخاب می‌کند و به دلیل اینکه معمولا این انتخاب به خوبی انجام نمی‌شود در بحث سازه و جزئیات اجرایی آن مشکلاتی ایجاد می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به گفته کریمیان، آنچه مسلم است شهرداری در اجرای موارد خاصی مانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نظارت دارد، اما بعضا شاهد آن هستیم نقشه‌هایی که ارائه می‌شود نیز توسط مجری ساختمان اجرایی نمی‌شود.
وی معتقد است مرحله گودبرداری و اقدامات انجام شده در این خصوص مهم است و باید به آن توجه شود.
در بسیاری از موارد در گودبرداری‌های غیراصولی از کارگران غیرمتخصص استفاده می‌شود و همین امر باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود این در حالی است که گودبرداری بخش مهمی از کار است و حتما باید از افراد متخصص استفاده کرد.
همچنین در این باره امیر طالبیان مشاور شهردار تهران نیز به  فارس گفت: مهندس ناظر باید در هنگام گودبرداری‌ها حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: بدون ارائه تاییدیه مهندس ناظر، شهرداری پروانه صادر نمی‌کند متاسفانه در حوادثی که در تهران رخ داده قرائن نشان می‌دهد که حضور مهندس ناظر در هنگام گود‌برداری‌ها کم بوده است.
به گفته طالبیان، برخی این‌گونه تلقی می‌کنند که گودبرداری تخصصی نیست و با هر ارتفاعی می‌توانند گودبرداری کنند این در حالی است که گودبرداری بخش حساسی از پروژه است و باید به درستی انجام شود.
وی در ادامه گفت که مهندس ناظر باید شخصا بر روی پروژه‌ها نظارت کند.

 

 

 

    نظرات