تصویری از بازدید اعضای شورای شهر از «صدر- نیایش»

تصویری از بازدید اعضای شورای شهر از «صدر- نیایش»

http://www.bananews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اعضای شورای شهر تهران پنجشنبه گذشته از مراحل ساخت پل و تونل «صدر-نیایش» دیدن کردند.

    نظرات