ترکیب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مشخص شد

ترکیب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مشخص شد

http://www.bananews.ir/ترکیب هیات رئیسه جدید سازمان مشخص گردید.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، طی جلسه هیات مدیره دوره ششم، دکتر محمدصدیق ثابتی به عنوان ریاست سازمان و مهندس فریبرز خلیل اللهی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شدند.
بر اساس انتخابات داخلی هیات مدیره جدید، مهندس کریم قادرمرزی به عنوان نایب رئیس دوم ، مهندس فرزام فاروقی دبیر هیات مدیره، دکتر جمال قناعت خزانه دار ؛ دکتر جمال مشتاقمدیر آموزش و پژوهش و هم چنین مهندس محمد ربانی  به عنوان مدیر جدید فنی و اجرایی استان فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد.

 

 

 

    نظرات