افزایش ۶ درصدی تولید برق کشور از ابتدای امسال

افزایش ۶ درصدی تولید برق کشور از ابتدای امسال

http://www.bananews.ir/تولید برق کشور از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از شش درصد افزایش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۱۹۴ هزار و ۹۳۰ گیگاوات رسیده که این میزان ۶٫۱۰ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸۵ هزار و ۴۳۸٫۵ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و ۹ هزار و ۴۹۱٫۸ گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۶٫۱۳ درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی ۵٫۳۸درصد رشد یافته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۱۹۷ هزار و ۹۴۸٫۷ گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۶٫۱۵ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

 

 

 

    نظرات