۴ هزار نخبه و هنرمند وام مسکن ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرند

۴ هزار نخبه و هنرمند وام مسکن ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرند

دولت در راستای ارج نهادن به جامعه هنری و نخبگان کشور با پرداخت تسهیلات مسکن به چهار هزار نفر از نخبگان و هنرمندان موافقت کرد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بانک ملت را موظف کردند یک هزار فقره تسهیلات احداث یا خرید واحد مسکونی حداکثر به مبلغ پانصد میلیون ریال معادل (۸۰%) ارزش ملک و با نرخ (۱۲%) درصد به یک هزار نفر از هنرمندان با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت کند.

بر این اساس، بانک‌های تجارت و صادرات نیز باید سه هزار فقره تسهیلات احداث یا خرید واحد مسکونی حداکثر به مبلغ پانصد میلیون ریال و مبلغ هشتصد میلیون ریال معادل(۸۰%) ارزش ملک و با نرخ(۱۲%) درصد به سه هزار نفر از نخبگان پرداخت کنند.

بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است؛ مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال برای تامین آب شرب شهر جدید پرند به وزارت نیرو پرداخت کند.

همچنین بر این اساس، سرمایه بانک مسکن به مبلغ چهارده هزار و هفتاد میلیارد ریال افزایش می یابد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باید نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اقدام کند.

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزایش سرمایه بانک یاد شده تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال را باید بررسی و نتیجه را به کارگروه مسکن ارایه کند.

 

 

    نظرات