معماری وارداتی عامل عقب ماندگی شمایل پایتخت است

www.BaanaNews.irدکترناصر بهرامیان استاد دانشگاه ونویسنده کتاب "سکوت شکسته دیوار" گفت: کارکرد ضعیف سیستم آموزشی کشورمان جهت تولیدعلم معماری وبدنبال آن نگاه به علوم وارداتی،علت عقب ماندگی معماری در ده های اخیرجامعه ماست که نمونه آن را می توان در شمایل پایتخت دید.

به گزارش ستاد خبری جشنواره معماری "ایران ۱۴۰۴" دکتربهرامیان (آرشیتکت وشهرساز) نقطه ضعف معماری کنونی را وابستگی سیستم آموزشی به علوم دیگر ملل دانست وگفت: با توجه به اینکه زیربنای رشته معماری از کشور ما بوده ولی سیستم آموزشی ما در این رشته بسیار ضعیف کار کرده است، ما در هفتاد سال پیش دارای آکادمی و کلاس های دانشگاهی شدیم ولی نتوانستیم خودمان را همزمان با گذشت زمان رشد دهیم وخود تولید کننده علم معماری باشیم وبه این دلیل علوم ما وارداتی شدندواین عامل عقب ماندگی ما درعرصه معماری است که نتیجه این عقب ماندگی را امروز در شمایل پایتخت می توان دید.

وی در ادامه افزود، یکی دیگر از عوامل ضعف معماری عدم هماهنگی علوم ارائه شده در دانشگاهها و مراکز آموزش معماری با جامعه ایرانی وعدم تطابق آن با دانش جهانی است چرا که اطلاعات معماری امروز که در دانشگاهها تدریس می شود باید با معیاری های جهانی وجامعه درونی ایران همخوانی داشته باشد تا دگرگونی وتضادی که امروز در میان جامعه معماران وجود دارد با مطالبی که برخواسته از زندگی بشراست به یکپارچگی نزدیک شود، به عنوان مثال مت‍‍ـاسفانه در فضای معماری امروز مبحثی از شهرسازی مطابق جامعه ایرانی حتی در ساخت شهرهای جدید در کشورمان نمی بینیم واین خود بیانگر این پیام منفی به جامعه معماران است که حتی در برنامه های جدید (شهرهای جدید) نیز مبحث شهر سازی به فراموشی سپرده شده است.

بهرامیان وجود جشنواره های کوتاه مدت و سنبولیک راجهت رفع نقاط ضعف در معماری ایرانی بی نتیجه قلمداد کردوابرازکرد: درکشورهایی که معماری خوب وقابل تحسین دارند حضور جشنواره ها نقش مهمی را در پیشبرد اهداف معماران دنبال میکند ، جشنواره در آنجا بدین صورت تعریف شده است که در مدت زمان های نه چندان طولانی از یکدیگر همایشهایی با یک موضوع مشخص ارئه میشود که در آنها اساتید نظراتشان را می دهند وطرحهایی ارئه می شود ودانشجویان در این مراسم ها سوالاتشان را می پرسندوبدین گونه نقاط ابهام در عرصه معماری کشورشان حل خواهد شد ونتایجی بدست آمده بسیار کارشناسانه است.دستاورد این گردهمایی ها حدالاقل طی ۵سال با برگزاری مراسم های علمی حاصل می شودوتفاوت این جشنواره هابا جشنواره های اجرا شده در کشور ماآن است که در کشور ما اهداف جشنواره ها خوب تعریف می شود ولی برای رسیدن به نتیجه همیشه بدنبال کوتاه ترین راه هستیم به همین دلیل نتایج این گردهماییها کوتاه مدت وفقط در حدهمان جشنواره می ماند نه بیشتر. وی در اخرافزود، جشنواره ایران ۱۴۰۴ با شاخص معماری بسیارخوب طراحی شده چون تمام مقوله ها را همانند نگاه مستقیم به شهرها وشهر سازی ومحلات در نظر دارد که امیدوارم با برنامه ریزیهای بلند مدت بتواند شروع خوبی برای تحول معماری در ایران باشد البته حضوروارائه کارهای برجسته از سوی جامعه معماران با هر نظر ویا اعتقادی مستلزم برگزاری بهتر این جشنواره است. گفتنی است جشنواره هنری ایران ۱۴۰۴ در بخش معمار به همت خانه آرمانشهر حوزه هنری برگزار میگردد.علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند با مراجعه به سایت www.irac.ir وکسب اطلاعات بیشترتا تاریخ ۱۰اردیبهشت آثار خود را به آدرس: تهران- خیابان حافظ - تقاطع خیابان سمیه - حوزه هنری- دفتر آرمان شهر- دبیر خانه مسابقه معماری و شهرسازی ایران ۱۴۰۴ کد پستی: ۱۵۹۹۷۱۹۵۱۳ارسال نمایند.

 

 

    نظرات