آغاز مرحله اول اصلاح طرح تفصیلی

آغاز مرحله اول اصلاح طرح تفصیلی

http://www.bananews.ir/مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران از تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید تهران در سال اول اجرای آن خبر داد و گفت: علاوه بر این در کارگروه‌های کارشناسی پهنه‌ها دوباره مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا پهنه هایی که امکان تحقق آنها در مناطق کم است یا اینکه دارای حقوق مکتسبه هستند یا میان میزان و نوع تقاضای شهروندان با پهنه‌های طرح تفصیلی مغایرتی وجود دارد مورد اصلاح قرار بگیرند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز اظهار کرد: با توجه به برنامه تنظیم شده در زمینه تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران در مقیاس یک دوهزارم، کارگاهی با حضور همه عوامل اجرایی و با محوریت اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری برگزار و برنامه اجرایی به این منظور تشریح شد.
او با اشاره به روند اجرایی این کار افزود: این موضوع به لحاظ فنی و همچنین حجم کار بسیار پیچیده و دارای اهمیت است، چراکه برای آن ۴۰۶ شیت نقشه یک دوهزارم در سطح فراوانی مناطق ۲۲ گانه با ۱۶ لایه متنوع و گوناگون بررسی می‌شود.
پاکساز تصریح کرد: اولین کارگروه کارشناسی تدقیق طرح تفصیلی در مناطق ۱۴ و ۹ برگزار شد و هم اکنون این کارگروه‌های کارشناسی در مناطق یک تا ۶ ، ۹ و ۱۲ تا ۲۰ به اتمام رسیده است و در مجموع بیش از ۲۷۲ شیت نقشه مورد بررسی قرار گرفته است.
او تاکید کرد: کمیته‌های فنی تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهرداری‌های مناطق ۹، ۱۴، ۱۷، ۱۵، ۴، ۱۶ و ۱۲ نیز با حضور مشاور طرح تفصیلی تشکیل شده است.

    نظرات