اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی

اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستمهای آبی۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و شرکت هم اندیشان فردا ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا در همدان برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از کلیه دانشجویان، اساتید و صاحبنظران دعوت می گردد حداکثر تا ۲۰ اسفند ماه با توجه به محورهای ذیل اصل مقالات خود را به  دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

محورهای همایش:

 • روش های حفاظت از بوم سازگان های تالابی و اکوسیستم های آبی
 • حفاظت ازتنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • شناخت پرندگان و گیاهان تالابی و حفاظت از آنها
 • شناخت تالاب های در خطر انقراض و ناشناخته در ایران
 • پایش آلودگی تالاب ها ناشی از توسعه صنعتی ، کشاورزی و شهر نشینی
 • کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها
 • ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها.
 • طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی
 • راهکارهای حفاظتی واحیای تالاب های مناطق خشک و نیمه خشک
 • حفاظت تالاب های ساحلی و اکوسیستم های آبی
 • بهره برداری بهینه از تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • ارزیابی تشکیلات زمین شناسی و تالاب ها
 • اکوتوریسم در راستای حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی
 • ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • نقش و کارکرد تالاب ها در مدیریت جامع منابع آب
 • حقابه محیط زیستی تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها )
 • آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاه های تالابی
 • روش های تعیین خسارات محیط زیستی تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • روش های تعیین خسارات محیط زیستی وارده بر تالاب ها ناشی از پروژه های توسعه ای
 • نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی
 • نقش جوامع محلی و سایر ذینفعان در حفاظت و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی
 • تالاب ها و مدیریت سیلاب
 • پایلوت های شبیه سازی عملکرد تالاب ها در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی
 • احیاء و بازسازی محیط تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 • و سایر ایده های نوین در رابطه با حفاظت و مدیرت تالاب ها و اکوسیستم های آبی...

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات