شلوغ‌ترین ایستگاه مترو تهران

شلوغ‌ترین ایستگاه مترو تهران

http://www.bananews.ir/بررسی آمارهای تردد مسافران در ماه گذشته نشان می‌دهد که ایستگاه صادقیه پرترددترین و شلوغ‌ترین ایستگاه مترو تهران است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس آمارهای تردد مسافران مترو تهران در طول یک ماه؛ ایستگاه مترو صادقیه پرتردد ترین ایستگاه مترو تهران است و پس از آن ایستگاه های امام خمینی، میدان آزادی، شهر ری و پانزده خرداد قرار دارند.

بر اساس این گزارش، در خط یک مترو تهران که از میدان تجریش آغاز و تا ایستگاه کهریزک ادامه دارد؛ پرتردد ترین ایستگاه شهر ری و شلوغ ترین زمان تردد مسافران در این خط، ساعت ۱۷ تا ۱۸ هر روز است. همچنین در خط دو مترو تهران هم که در حد فاصل فرهنگسرای اشراق تا ایستگاه صادقیه امتداد دارد، صادقیه پرترددترین ایستگاه است که اوج تردد مسافران در این خط هم در ساعت ۱۷ تا ۱۸ اتفاق می افتد. در خط چهار مترو تهران که از ایستگاه شهید کلاهدوز آغاز و تا ایستگاه اکباتان ادامه می یابد نیز ایستگاه میدان آزادی رتبه نخست ایستگاه های این خط را در میزان مسافران از آن خود کرده است. این خط هم همانند خط یک و دو در ساعت ۱۷ تا ۱۸ حسابی شلوغ است.

در خط پنج هم که از ایستگاه صادقیه واقع در ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه تا ایستگاه گلشهر واقع در مهرشهر کرج امتداد یافته است؛ شلوغترین ایستگاه (بجز صادقیه) ایستگاه گلشهر است که اوج ساعت شلوغی در این خط ساعت۶ تا ۷ صبح است.

    نظرات