الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان‌های پایتخت در طرح تفصیلی جدید

الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان‌های پایتخت در طرح تفصیلی جدید

 http://www.bananews.ir/مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با تاکید بر الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها در طرح تفصیلی جدید گفت: صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز است که این الزام برای تمامی ساختمان ها و در همه پهنه ها وجود دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز با اشاره به پیش بینی وضعیت تامین پارکینگ در طرح تفصیلی جدید تهران گفت: تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است و هرگونه صدور پروانه ای نیز بر این اساس صورت می گیرد.

وی افزود: صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز است .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: تامین پارکینگ ها می تواند در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان و قطعه مربوطه، در پارکینگ های دارای اسناد حقوقی در شعاع حداکثر ۲۵۰ متر از ساختمان تعریف شود.

پاکساز در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط در همه پهنه های شهر ، در طبقات زیر همکف (منفی) با رعایت سطح اشغال ۸۰ درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه و با رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز بلا مانع است.

وی همچنین با اشاره به شرایط احداث پارکینگ های اختصاصی محلی اظهار کرد : احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست به ویژه در بافت های فرسوده ، طبق شرایط مصوبه کمیسیون ماده ۵ مجاز است. 

    نظرات