نظارت بر روند ساخت و ساز پیگیری می‌شود

نظارت بر روند ساخت و ساز پیگیری می‌شود

www.BanaNews.irبازیابی و اعمال مسؤولیت سازمان‌های دخیل در کار ساخت و ساز شهری از طریق تعامل و هم اندیشی ضمن جلسات نظارت بر روند ساخت و ساز که هر ۱۵ روز یک بار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می‌شود پیگیری می‌گردد. امور کنترل ساختمان سازمان مذکور با اعلام این خبر افزود:

این امور با دعوت از معاونت وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی استان، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، اداره کل تدوین ضوابط و مقررات ملی و صدور پروانه شهرداری تهران، کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و نیز اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران تاکنون ۶ جلسه برگزار کرده است تا ضمن شناخت مسائل و مشکلات مرتبط با ساخت و ساز شهری، اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرداری‌ها، وظایف سازمان‌های دست اندرکار، حدود انتظارات مهندسان و عوامل ذینفع مرتبط، تبیین گردد. دستاورد این ۶ جلسه ضرورت استمرار این نشست‌ها و آموزش کارگران ساختمانی به تعداد مورد نیاز توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با عنایت به حجم ساخت و ساز شهری، اعلام فهرست مصالح ساختمانی استاندارد و فهرست تولید کنندگان و توزیع کنندگان این مصالح برای عموم و نحوه دسترسی به آن‌ها، توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نظارت بر حُسن انجام خدمات مهندسی، نظارت عالیه بر اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ارائه راهکارهای عملی به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهری می‌باشد.

امور کنترل ساختمان- سازمان نظام مهندسی ساختمان-استان تهران

 

    نظرات