مسکن مهر تهدیدی برای گنبد سلطانیه

مسکن مهر تهدیدی برای گنبد سلطانیه

http://www.bananews.ir/  یک باستان شناس از ساخت مسکن مهر در حریم میراث جهانی گنبد سلطانیه در استان زنجان خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) میرعابدین کابلی به خبرنگار مهر گفت: ساختمانهای مسکن مهر درحالی در حریم این گنبد ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در حال ساخت است که هیچ تناسبی با این محوطه تاریخی و معماری آن ندارد.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی قانون و معیاری مناسبی برای ثبت آثار ندارد چون اگر داشت چنین اتفاقاتی نمی افتاد و منظر بصری بسیاری از آثار تاریخی به خطر نمی افتاد با این حال باید پرسید پس چرا یک اثر تاریخی را ثبت می کنید درحالی که ثبت حریم آن که موضوع بسیار مهمی است را به تعویق می اندازید؟

    نظرات