کانون عالی انجمن های صنفی فعالیت خود را شروع کرد

کانون عالی انجمن های صنفی فعالیت خود را شروع کرد

www.BanaNews.irرئیس کانون عالی انجمن های صنفی از تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی خبر داد و گفت: کانون یادشده در مقابل هیچکدام از تشکل های فعلی کارگری نیست و متعامل با همه این تشکل ها فعالیت خواهد کرد.

'غلامرضا خادمی زاده' روز دوشنبه در نشست خبری که در محل انجمن رانندگان اتوبوس تشکیل شد، افزود: خوشبختانه با همکاری مثبت وزارت کار و امور اجتماعی، کانون عالی انجمن های صنفی فعالیت خود را در کشور شروع کرده است.

وی تاکید کرد: کانون یادشده طی سه ماه گذشته که مجوز فعالیت را از سوی وزارت کار دریافت کرده، کارهای ارزنده ای در حوزه کار صورت داده است.

خادمی زاده اظهار داشت: از جمله فعالیت های کانون طی سه ماه گذشته، حذف بندی در مورد راکد بودن بیمه کارگران ساختمانی به مدت پنج سال بود که خوشبختانه این موضوع حذف شد.

وی تاکید کرد: کانون عالی می تواند تعامل سازنده ای با وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار داشته باشد.

وی با اشاره به همایش ملی کار شایسته که قرار است ۲۵ بهمن ماه امسال توسط وزارت کار برگزار شود، گفت: کانون عالی انجمن های صنفی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی همکاری خوبی در برگزاری این همایش خواهد داشت.

یکی دیگر از فعالان کارگری در این نشست نیز گفت: تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی پس از ۳۲ سال را باید به فال نیک گرفت.

'غلامرضا توکلی' اظهار داشت: کارشایسته نیازمند انسانهای شایسته است که از حقوق کار برخوردار باشند.

وی درباره واحدهای کوچک اقتصادی نیز گفت: هم اکنون در بسیاری از واحدهای کوچک اقتصادی، حقوق بنیادین کار رعایت نمی شود و بسیاری از کارگران پس از ۳۰ سال کار مستمر در هنگام بازنشستگی متوجه می شوند که کارفرما فقط ۱۰ سال برای آنها حق بیمه رد کرده است.

وی ادامه داد: به همین علت بسیاری از کارگران نمی توانند بازنشسته شوند و ضرورت اجرای کارشایسته در اینجا است که احساس می شود.

توکلی معتقد است: رشد صنعت در کشور منوط به حمایت از حقوق کارگران است.

وی با اشاره به واحدهای پنج تا ۱۰ نفره گفت: نباید واحدهای کوچک از شمول قانون کار جدا شوند.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: هم اکنون حدود ۵۰۰ انجمن صنفی در کشور فعال است که می توان تعداد انجمن ها را به پنج هزار انجمن رساند.

وی در پایان در مورد کار شایسته گفت: کار شایسته زیبا است اما این اندیشه زیبا نیاز به عمل زیبا دارد و تا زمانی که محقق نشده می تواند به عنوان اندیشه ای برتر مورد توجه باشد.

 

 

    نظرات