۲۵۰ هزار تومان هزینه شرکت در همایش حفاظت از آثار تاریخی

۲۵۰ هزار تومان هزینه شرکت در همایش حفاظت از آثار تاریخی

http://www.bananews.ir/دهمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و تزیینات وابسته به معماری قرار است از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه در تهران برگزار شود به همین منظور اعضای هیئت علمی و کارکنان میراث فرهنگی باید برای ثبت نام و شرکت در یکی از کارگاهها آن ۲۵۰ هزار تومان بپردازند. هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد نیز ۸۰ هزار تومان اعلام شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) همایش دوسالانه حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی مهمترین رویداد در این حوزه است که کارشناسان و پژوهشگران، مطالعات و پژوهش های علمی خود را به بحث و تبادل نظر می گذارند.

محورهای این همایش، حفاظت و نگهداری در موزه‌ها و مخازن، حفاظت از ارزش‌ها، مدیریت بحران و حفاظت در حین کاوش عنوان شده است.

در کنار جلسات ارایه و سخنرانیها، میزگردهای تخصصی با موضوع مردم شناسی مرمت، حدود استفاده از فن‌آوریهای نوین در مرمت و فرسودگی‌های زیستی برگزار می شود.

اما هزینه‌ شرکت در این همایش ۵۰ هزار تومان و برای دانشجویان با ارائه معرفی نامه از دانشگاه ۲۵ هزار تومان اعلام شده است. همچنین برای شرکت در کارگاههای تخصصی آن نیز مبلغ جداگانه ای در نظر گرفته شده به عنوان مثال اعضای هیئت علمی و کارکنان میراث فرهنگی برای شرکت در کارگاه آشنایی با میکروارگانیسم‌های مخرب بسترهای سنگی که به بررسی موضوع مکانیسم‌های تخریب و روش‌های مقابله و کنترل عوامل زیستی تخریب و شناسایی گلسنگ‌ها و روش های علمی گلسنگ زدایی می پردازد، باید ۲۵۰ هزار تومان و دانشجویان نیز ۱۵۰ هزار تومان پرداخت کنند.

شرکت کنندگان آزاد نیز برای شرکت در کارگاه آموزشی شناخت مقرنس در بستر حفاظت و مرمت باید ۸۰ هرار تومان بابت ثبت نام و دانشجویان ۵۰ هرار تومان بپردازند.

    نظرات