مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران در پایگاه سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران در پایگاه سیویلیکا منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران  ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۱۶۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۷۸۳ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درچهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تأثیر نحوه ایجاد خروج از مرکزیت در مشخصات دینامیکی سازه های نامتقارن پیچشی
مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد
بررسی پیکربندی بهینه برای دیوار برشی همبند
میزان افت آزمایشگاهی و تئوری اعضاء نامعین پس تنیده بدون پیوستگی دارای HPHSSCC
تاثیر مدل های سخت شدگی کششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی
ارزیابی رفتاردینامیکی مخازن هوایی بتنی باپایههای قابی
بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی
بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی اتصالات مرکب ستون بتنی با تیرفلزی
ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک هایTBM
طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به کمک تحلیل پوش -اور
پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثرزمین لرزه های حوزه نزدیک حاوی اثر جهت داری پیشرونده
بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک
بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود
تعیین ضریب رفتار براساس ضریب شکل پذیری و اضافه مقاومت درسازه های بتن آرمه کابلی
پارامترهای موثر بر افزایش اتلاف انرژی دردیوارهای برشی بتن مسلح
تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمرکز اعضای قاب خمشی بتن مسلح
طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع
اندرکنش خاک و سازه های بتونی با قاب خمشی ویژه و دیوار برشی در ساختگاه های تیپIV و III
ارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متکی برسازه های ضد انفجار
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورهابرظرفیت نهایی دال های دوطرفه بتن مسلح
بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدارپیرامونی
تاثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متکی بر سازه هاتحت بار ضربه ای
مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمانها
تغیر شکل جانبی دیوار برشی کوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیاد
بررسی رفتار لرزه ای سیستم لرزه برTRF (T-Resistant Frame)
بررسی رفتار دیوارهای برشی مرکب با بادبند فلزی در برابر زلزله
ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله
مطالعه و ارزیابی عملکرد وصله های مکانیکی میلگردهای کششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح
مطالعه تحلیلی تاثیر کاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی
استفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح
بررسی اثرات بازشو بر رفتار غیر خطی قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی
بررسی پارامتریک برخورد پرتابه بررفتار دینامیکی پانل بتنی الیافی درنرم افزار LS-DYNA

بررسی اثر پیوستگی – لغزش بر منحنی لنگر انحنای مقاطع بتن مسلح
بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با کاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت کششی فولاد
بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری
بررسی مودهای گسیختگی دردیوارخاک دوخت بتنی
بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی،
بررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی انواع بتن خود تراکم تعمیری
تعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن
افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی مدفون در سطح
عملکرد بتن تقویت شده بهوسیله ورقههای FRPدر مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجم
تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)
روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP
بررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های کامپوزیتیFRP
مقایسه آزمایشگاهی انواع روشهای مقاومسازی ستونهای بتنآرمه با استفاده از تکنیک غلافبندی بتنی
بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با ورق های FRP در برابر بارضربه ای ناشی از برخورد پرتابه به روش المان محدود
تأثیر محصورشدگی با FRPبر منحنی اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون های بتن مسلح
بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP برنحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش
بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده باCFRPدر محل اتصال تیربه ستون
مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس کشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP
معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شکست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRP
مقایسه مدلهای پیش بینی رفتارستونهای دایروی بتنی محصور شده با الیافFRP
بررسی رو شهای مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح
کاربرد امواج فراصوتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراکم دارای پت ضایعاتی، حاوی پودر سنگ آهک و خاکستر پوسته برنج
بررسی تاثیر جنس سنگدانه درمدول الاستیسیته بتن پرمقاومت
بررسی تاثیر جنس سنگدانه و نحوه عمل آوری درمقاومت فشاری بتن پرمقاومت
مقاومت پیچشی بتن خودتراکم حاوی پودرسنگ و دوده سیلیسی
اثر نوع و مقدار پودر سنگآهکو گرانیت در خواصرئولوژی بتن خود تراکم
چگالی انباشتگی سنگدانه و تاثیر آن برخواص تازه و سخت شده ملات خودتراکم SCM
بررسی خود جمع شدگی بتن های با مقاومت بالا
تاثیر عیار سیمان و نسبت آب به سیمان اولیه بر نسبت آب به سیمان نهایی جداول بتنی فشاری تر
تاثیر استفاده از پوزولانهای مختلف دربتن کامپوزیتیT.R.Cجهت تسلیح بتن غلتکی روسازی
امکان سنجی استفاده از سیمان ژئوپلیمر پایه لیتیم
بررسی خواص بتن خود تراکم تازه حاوی PET بازیافتی
بررسی عملکرد پلیمرهای سوپرجاذب بر خواص تازه و سخت شده ملات سیمانی خودتراکم
نقش پلاستیک ضایعاتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و خاکستر بادی با امواج فراصوتی
بررسی تاثیر شکل سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن
ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن سبک حاوی الیاف فولادی صنعتی وبازیافتی
بررسی مقاومت برشی تیربتن خودتراکم
بررسی رابطه بین سرعت موج فراصوتی و مقاومت بتن خودتراکم
بررسی آزمایشگاهی تاثیر سطح مقطع بارگذاری آزمونه های بتنی بر مقاومت فشاری
استفاده از دیاتومه درطرح اختلاط بتن در استان آذربایجان شرقی
نقش تشکیل فاز جامد و تخلخل بهینه در بهبود کیفیت بتن سبک ( AAC ) اتوکلاو شده
بررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتکی
بررسی اثر بزرگترین اندازه لیکا بر روی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم
مقایسه شبکه عصبی ترکیبی با مبحث نهم درپیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم
بررسی ازمایشهای ارزیابی بتن خودتراکم و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود آنها
بررسی تاثیر شکل آزمون ها برمقاومت فشاری بتن با الیاف فولادی
اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراکم
بررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مکانیکی بتن
تأثیر سبکدان هها بر خواص مکانیکی و رئولوژی بت نهای سبکدانه خودتراکم
نقش منحنی دانه بندی سبکدانه لیکا و میکروسیلیس برمقاومت فشاری بتن سبکدانه
تأثیرعیار سیمان بر مشخصات مکانیکی بتن خودتراکم الیافی
امکان ساخت بتن خودتراکم پرمقاومت با استفاده از مصالح
مروری بر روشهای اندازه گیری جمع شدگی خودزا
معرفی روش آزمون جذب آب موئینه بتن و مقایسه آن با سایر روش های آزمایشگاهی جذب آب
ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی
تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تاثیر محیطهای سولفاته و کلریدی برخواص مکانیکی بتن های حاوی متاکائولن
بررسی اثرات واکنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران
بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن برمقاومت سایشی و دوام بتن درسازه های هیدرولیکی
امکانسنجی استفاده از سرباره کوره آهنگدازی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادهی جایگزین سیمان با رویکرد دوام در برابر یون کلراید
اثر انواع سیمان ها و حباب هوای وارد شده بر مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی در مجاورت نمک
بررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمند
بررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالکتریکی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس
تأثیر ابعاد و شکل آزمون هها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص
بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اکسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب سطحی و جذب آب کل بتن
بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن
بررسی و پیشبینی اثر میکروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون کلرید به آزمونههای بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس
استفاده از شاتکریت در ترمیم سازههای بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدی
تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس برمقاومت فشاری و جذب بتن درمعرض نفت کوره
تاثیرشرایط محیطی و عمرخدمت دهی برمحاسبات روکش بتنی درروش نیلینگ
بررسی تاثیر محیطهای سولفاته و کلریدی برخواص مکانیکی بتن های حاوی متاکائولن
بررسی اثرپوزولان های مختلف برعملکردملات درمحیط سولفاته
ارزیابی خرابیهای موجود در بتنهای فلوم و لاینینگ کانال طرحهای آبیاری و زهکشی (دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی -D)
ارزیابی تغییرات مقاومت بتن خودتراکم حاوی زئولیت دردیوار بتنی
تأثیر جایگزینی متاکائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خودتراکم
تاثیر متاکائولن برخواص بتن خودتراکم سبک حاوی لیکا
ارزیابی خواص مهندسی بتن خود تراکم توانمند حاوی پوزولان
تاثیر زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم
بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلن برروی رفتاربتن خودتراکم
بررسی تاثیر افزودنی های معدنی برای کاهش نفوذپذیری بتن در آزمایش مقاومت الکتریکی
امکان سنجی استفاده اززئولیت درگروت های پایه سیمانی
خواص مکانیکی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاکائولن و زئولیت
تاثیرات همزمان استفاده از زئولیت و متاکائولن برخواص بتن
زئولیت و اثر آن بر مقاومت خمیر و ناحیه انتقال
تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم
مقایسه عملکرد پوزولانهای مصنوعی مختلف در مخلوطهای سیمان پرتلند
فعالیت پوزولانی نانوسیلیس های هایدروسل با سطوح ویژه مختلف وتاثیر آنها بر خواص کامپوزیت های سیمانی
بررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره کوره آهنگدازی دربرابر سولفات
بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک پرلیتی حاوی الیاف فلزی وپلی پروپیلنی
بررسی خواص الکتریکی و مکانیکی بتن حاوی الیاف شیشه و نیز میکروسیلیس دربتن حاوی الیاف پلی پروپیلن
مطالعه ی اثر الیاف های صنعتی و بازیافتی بر خواص مهندسی بتن خودتراکم
بررسی تاثیر پوکه ی آتش فشان و متاکائولن برمقاومت فشاری بتن
بررسی خواص رئولوژی و پایداری ملات خودتراکم حاوی قوامآور در طی اختلاط طولانی مدت
بررسی خواص ملات خودتراکم در طی اختلاط طولانی از دیدگاه پایداری
بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی خرده لاستیک
بررسی اثر افزایش مس به بتن حاوی دی اکسید تیتانیوم بروی مقاومت فشاری و فازهای حاصل از هیدراتاسیون
مقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات ونفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن های سبک تولیدی با سنگدانه اسکوریا
مقایسه عملکرد افزودنی های فوق روان کننده مختلف برکارایی بتن خودتراکم برای کاربرد درپروژ] بزرگراه طبقاتی شهیدصدر
بررسی خواص مکانیکی بتن الیافی پلی پروپیلن اصلاح شده با رزین
تاثیر همزمان زرنیخ بنتونیت و آهک برروی مقاومت فشاری بتن
بررسی مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان حاوی پودر لجن سنگ تراورتن و گرانیت
بررسی تأثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد کندگیرکننده بر کارایی ملات حاوی زئولیت
مقایسه عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر خواص مقاومتی و کرنش بتن سبک غیرسازه ای
بررسی برخی از خصوصیات مکانیکی ملات متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن
بررسی اثر زمان اختلاط میکروسیلیس در مقاومت فشاری بتن
بررسی تاثیرالیاف پلی پروپیلن بربتن خودتراکم حاوی دوده سیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج
بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن و الیاف فولادی بربتن خودتراکم حاوی پوزولان های مختلف
تاثیرجایگزینی پزولان برخواص شیمیایی و فیزیکی سیمان
توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار
بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتکی
سیستم سازه ای دیوار پیش ساخته از مخلوط بتن سبک گازی حاوی دانه های (Ercolith) پلی استایرن
مروری بر خواص و کارکرد های رویه بتن فشرده غلطکیRCCP)در ایران
مطالعهی تاثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم تحت چرخهی عمل آوری با بخار به منظور کاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر
ساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهکشی اجرای سازه بتنی-F
کاربرد پت ضایعاتی در بتن خودتراکم حاوی پودرسنگ آهک
تاثیر مقاومت بتن مادردوده سیلیسی و الیاف فولادی برمشخصات مکانیکی بتنهای بازیافتی
بازیافت نخاله های بتنی با بهره گیری از نمای بازیافتی بتنی جهت کاهش میزان آلاینده های محیط زیستی
بررسی استفاده از ضایعات آجر های سفالی در بتن
توسعه ساخت ملاتهای سبز سیمانی با بکارگیری سیستم ترکیبی خاکستر لجن فاضلاب و نانوسیلیس
بررسی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی ضایعات لوله های PVC
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی ضایعات ترموست و ترموپلاست
بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه ضایعاتی بتنی
تاثیر پت ضایعاتی بعنوان سنگدانه بر بتن خودتراکم حاوی خاکستر پوسته برنج
بررسی تاثیر بتن برروی پایداری تالابها
بررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مکانیکی ملات حاوی براده چوب
بررسی آزمایشگاهی برخی ازخصوصیات مکانیکی بتن حاوی موی انسان
استفاده از پسماند کارخانه کاغذ سازی (لطیف) برای ساخت بتن و ملات سبک
امکان سنجی استفاده از خرده بردهای الکترونیکی ضایعاتی به عنوان درشت دانه در بتن
بررسی تأثیر حسابداری مدیریت در توسعهی فعالیتهای آموزشی درون سازمانی در شرکتهای تولیدکننده ی مواد افزودنی بتن
ارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیری های مختلف
مدیریت و آموزش مهندسی سازمان فنی و حرفه ای
بررسی مقاومت فشاری ساروج و معرفی انواع ساروج در استان بوشهر
بررسی ویژگی های مصالح سنگی معادن مختلف استان گیلان و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بتن
بررسی تأثیر توسعهی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیندتصمیمگیری شرکتهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد استان تهران
  

    نظرات