نمای ساختمان از بهار۹۲ ضابطه‌مند می‌شود

نمای ساختمان از بهار۹۲ ضابطه‌مند می‌شود

http://www.bananews.ir/مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از تهیه ضوابط نقشه نمای ساختمان بر اساس طرح تفصیلی جدید خبر داد و گفت: تهیه این ضوابط به عنوان اولین گام جدی در ایجاد نماهای ساختمانی مناسب بر اساس طرح تفصیلی جدید است که این کار در مراحل نهایی است و امیدواریم اقدامات مربوط به آن در سه ماه ابتدای سال آینده نهایی و برای اجرا به مناطق ابلاغ شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس جواد کریمیان اقبال در گفت‌وگو با «تهران سما» با اشاره به اهمیت موضوع نمای ساختمان‌های شهری اظهار کرد: بر اساس طرح تفصیلی جدید تهران، تدوین ضوابط و مقررات برای نماهای شهری از شش ماه گذشته آغاز شده است که بر اساس آن شهرداری موظف است تا مطابق با مصوبات کمیسیون ماده ۵ این قوانین را به مناطق ابلاغ کند.
وی افزود: بر این اساس، مناطق ملزم هستند تا نقشه نما را همزمان با سایر نقشه‌های ساختمانی دریافت کنند و این نقشه نیز باید مورد تایید مهندس معمار ساختمان باشد.
کریمیان اقبال خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات این موضوع پیش از این، آن بود که نقشه نمای ساختمان جدا از سایر نقشه‌ها دریافت می‌شد و این در حالی بود که معمار وقتی طراحی ساختمان را انجام می‌دهد، نمی‌تواند جداگانه و در وقتی دیگر نما را طراحی کند؛ اما متاسفانه آنقدر که نقشه پلان ساختمان مورد توجه قرار داشت، به نمای ساختمان‌ها اهمیتی داده نمی‌شد.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد: هم اکنون مالکان ساختمان به این موضوع آگاه شده‌اند که باید ضوابطی مشخص را در مورد نما رعایت کنند و این نقشه را همزمان با سایر نقشه‌ها تهیه و به تایید مهندس معمار برسانند.
وی با اشاره به اقدامات دردست اجرا خاطر نشان کرد: بر اساس نظر شورای شهر نیز، شهرداری موظف است تا سه ماه آینده ضوابط نما را تهیه کند که هم اکنون این کار در مراحل نهایی است که پس از بررسی در کمیسیون عمران شورای شهر، برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ می‌رود.
کریمیان اقبال افزود: این طرح در پنج مقطع با موضوعات مصالح، ملحقات، تابلوها، پیشامدگی و بازشوها و همچنین بام بنا بررسی می‌شود که احکام سلبی، ایجابی و پیشنهادی در مورد آن ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه، تهیه این ضوابط بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، گفت: تهیه این ضوابط، می‌تواند به عنوان اولین گام جدی در ایجاد نماهای ساختمانی مناسب بر اساس طرح تفصیلی جدید باشد.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد تا ضوابط نمای ساختمان در سه ماه ابتدای سال آینده نهایی و برای اجرا به همه مناطق ابلاغ شود.

    نظرات