اختصاص ۴۲ میلیارد ریال برای طرح‌های آبخیزداری خراسان شمالی

اختصاص ۴۲ میلیارد ریال برای طرح‌های آبخیزداری خراسان شمالی

۴۲ میلیارد و ۷۳۲میلیون ریال اعتبار در سال‌جاری برای طرح‌های آبخیزداری خراسان شمالی اختصاص یافت.www.BanaNewws.ir

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: این اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه سدها، آبخیزداری در حوزه فاقد سد، آبخیزداری در حوزه آبخیز اترک، آبخیزداری در حوزه سیل گلستان، آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل در استان، حفاظت خاک و آبخیزداری، کنترل سیل و رسوب، بهره‌برداری بهینه از اراضی شیبدار و طرح‌های مطالعاتی هزینه می‌شود.

 

    نظرات