بودجه شهرداری‌تهران قیچی شد

بودجه شهرداری‌تهران قیچی شد

http://www.bananews.irشورای‌شهر تهران با این رویکرد که شهرداری باید سال آینده با نگاه انقباضی پایتخت را اداره کند، روز گذشته در جلسه غیرعلنی، سر بودجه‌۹۲ شهرداری را زد و با ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که در قالب لایحه بودجه تقدیم شورا شده بود، موافقت کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هر چند شهردار تهران دو هفته پیش در جریان تحویل کتاب لایحه بودجه به شورا، بر غیرانبساطی‌بودن این لایحه و توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام در شهر بدون تعریف پروژه‌های جدید برای سال آینده، تاکید کرده بود اما به تشخیص اعضای شورا، ۱۸ درصد بودجه۹۲، اضافی است و باید از بودجه حذف شود.
مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهرتهران پیش از شروع بررسی بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران در پانصد و بیست و ششمین جلسه شورا اظهار کرد: برای بررسی بودجه سال آینده نیاز به صورت‌های مالی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است، همچنین تکلیف قراردادهای باز شهرداری تهران که حدود ۳۶ هزار قرارداد است باید مشخص شود و گزارشی از عملکرد سازمان نوسازی شهرداری تهران و چگونگی پرداخت دیون بانکی به شورای شهر ارائه شود.
وی همچنین یادآور شد: بودجه سال آینده باید براساس معیارهای انقباضی تدوین شود، چنانچه درآمدها بیشتر از پیش‌بینی بودجه، تحقق پیدا کرد در قالب تبصره‌ها و برای پیشرفت پروژه‌های خاص مانند مترو و بزرگراه‌ها اختصاص پیدا کند.
در ادامه جلسه رسول خادم رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۱‌، رقم ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده بود و در متمم بودجه نیز با عملکرد ۶ ماه اول رقم سال ۹۱ رقم درآمدی معادل ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد به تصویب رسید، بنابراین ملاک را متمم بودجه سال ۹۱ در نظر گرفته ایم که به این ترتیب بودجه مورد تایید کمیسیون بودجه شورا برای سال ۹۲ شهرداری رقمی معادل ۱۰ هزار و چهارصد و ۵۰ میلیارد تومان است.
خادم با اشاره به آخرین سال فعالیت مدیریت شورا و شهرداری گفت: با توجه به آخرین سال مدیریت شهری فعلی، اصرار بر این است که در بودجه سال ۹۲ رویکردی انقباضی داشته باشیم. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اعضای شورای‌شهر تهران در جلسه غیرعلنی دیروز بعد از بررسی کلیات لایحه و تغییراتی که در ارقام ردیف‌های درآمدی و منابع بودجه سال۹۲ اعمال کردند، در نهایت با رقم ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان موافقت کردند.

 

    نظرات