تعطیلات در بازار آهن

تعطیلات در بازار آهن

در مبادلات روز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه جاری نرخ آهن در بازار تهران به علت تعطیلی دیروز در رکود نسبی بود.www.BanaNews.ir

میلگرد روز دوشنبه بدون تغییر نرخ در بازار تهران مورد مبادله قرار گرفت. براساس این گزارش، تیرآهن نوسان نرخ را در این بازار تجربه کرد، به‌گونه‌ای که به‌رغم کاهش هر شاخه تیرآهن ۱۸ و ۱۴ اما تیرآهن شاخه ۲۷ و ۲۴ از رشد و تیرآهن ۲۲ و ۲۰ از ثبات نرخ برخوردار بود.

 

دنیای اقتصاد

 

    نظرات