سفارش استاندار تهران به استفاده از دوچرخه در خیابان

سفارش استاندار تهران به استفاده از دوچرخه در خیابان

http://www.bananews.irاستاندار تهران با بیان اینکه افزایش و توسعه دوچرخه‌سواری در افزایش سلامت و کاهش ترافیک شهری موثر است، از مدیران شهری خواست تا مسیرهای دوچرخه سواری را در تهران توسعه دهند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرتضی تمدن درباره راه‌اندازی مسیرهای ویژه دوچرخه برای کاهش آلودگی هوای تهران، به ایسنا گفت: در حال حاضر در پارک‌های بزرگ و برخی از خیابان‌های تهران مسیرهای ویژه دوچرخه سواری راه‌اندازی شده است.

    نظرات