حجم بارش‌های کشور به ۴۴ میلی متر رسید

حجم بارش‌های کشور به ۴۴ میلی متر رسید

حجم بارش های کل کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۸۹) تاکنون ۴۴ میلی متر به ثبت رسید.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و دوره مشابه درازمدت ۴۲ ساله به ترتیب ۵۹ و ۵۶ درصد کاهش یافته است.

با بارش های صورت گرفته در یک هفته اخیر، میزان بارش های کشور ۱۴ میلی متر در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در هفته گذشته بیشترین بارش ها در حوضه آبریز خلیج فارس با ۳۱ میلی متر اتفاق افتاد و حجم بارش های این حوضه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۶۸ میلی متر رسید.

همچنین در هفته گذشته حجم بارش های حوضه آبریز ارومیه ۹ میلی متر در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش یافت و مجموع حجم بارش های این حوضه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۴۹ میلی متر رسید.

این میزان در مقایسه با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۶۰ درصد کمتر گزارش شده است. حجم بارش های حوضه دریای خزر نیز در هفته گذشته با ۱۰ میلی متر افزایش در مقایسه با هفته پیش از آن ۱۰۲ میلی متر گزارش شد که این میزان نیز در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۳۹ درصد کمتر بوده است.

حوضه مرکزی با هشت میلی متر و سرخس با یک میلی متر بارش در هفته گذشته، مجموع حجم بارش های خود را به ترتیب به ۲۵ و ۲۰ میلی متر رساندند. همچنین حجم بارش های حوضه مرزهای شرقی نیز با دو میلی متر بارش در هفته گذشته، به چهار میلی متر از ابتدای سال آبی جاری تاکنون رسید.

 

 

 

 

    نظرات