مصرف گاز خانگی ‌۱۷/۶درصد افزایش یافت

مصرف گاز خانگی ‌۱۷/۶درصد افزایش یافت

www.BanaNews.irدر دهمین ماه امسال ۱۵ میلیارد و ۹۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌های کشور مصرف شد.

به این ترتیب متوسط مصرف کل گاز در آذر ماه معادل ۵۰۳٫۳ میلیون متر مکعب در روز بوده است.

* * ۷۶٫۵ درصد از مصرف متعلق به بخش خانگی

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، این درحالی است که از مجموع گاز مصرف شده ۷۶٫۵ درصد آن معادل ۱۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون مترمکعب به بخش خانگی اختصاص داشته که نشانگر متوسط مصرف روزانه ۳۸۵٫۱ میلیون متر مکعب است.

در این زمینه بیشترین گاز مصرف شده در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها مربوط به روز ۲۳ دی با مصرف ۵۳۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی بوده است. همچنین کمترین میزان مصرف گاز کل کشور به روز ۱۵ دی با مصرف ۴۶۶ میلیون متر مکعب اختصاص داشته است.

از سوی دیگر بیشترین میزان گاز مصرف شده در بخش خانگی در روز۲۶ دی با مصرف ۴۳۸ میلیون متر مکعب در روز و کمترین میزان مصرف بخش خانگی در روز اول دی با مصرف ۳۳۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی بوده است.

* * افزایش ۵٫۳ درصدی مصرف گاز کل کشور در دی ماه نسبت به آذر

براساس این گزارش، مقایسه مصرف گاز طبیعی دی با آذر ماه بیانگر این است که مصرف گاز کل کشور در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع نسبت به مصرف ۱۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون متر مکعبی آذر ماه، ۷۶۲ میلیون متر مکعب معادل ۵٫۳ درصد افزایش داشته است.

* * افزایش ۱۷٫۶ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در دی نسبت به آذر

همچنین در بخش خانگی مجموع مصرف گاز در دی ۱۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون متر مکعب بوده که مقایسه آن با ماه آذر نشان می‌دهد که مصرف گاز بخش خانگی در ماه دهم امسال نسبت به مصرف ۹ میلیارد و ۸۲۲ میلیون متر مکعبی آذر، یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر مکعب معادل ۱۷٫۶ درصد افزایش داشته است.

* * رشد ۵٫۲ درصدی مصرف گاز کل کشور نسبت به دی پارسال

مقایسه مصرف گاز طبیعی کشور در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل ۱۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون متر مکعب بوده، حاکی از افزایش ۷۵۴ میلیون متر مکعبی معادل ۵٫۲ درصد مصرف امسال است.

همچنین میزان مصرف گاز خانگی در نخستین ماه زمستان سال گذشته معادل ۱۰ میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب بوده که مقایسه آن با مدت مشابه امسال نشان می‌دهد که مصرف امسال یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون متر مکعب معادل ۱۵٫۲ درصد افزایش داشته است.

 

 

    نظرات