تخفیف هفت میلیارد تومانی نظام مهندسی اردبیل به مسکن مهر

تخفیف هفت میلیارد تومانی نظام مهندسی اردبیل به مسکن مهر

http://www.bananews.irرییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: سازمان نظام مهندسی در اجرای مناسب و مطلوب طرح مسکن مهر شش تا هفت میلیارد تومان تخفیف ارائه کرده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) فرید صالحی اظهار کرد: قطعا در کنار تخفیف‌هایی که مهندسان سازمان در طراحی و نظارت مسکن مهر داشتند، اما به مردم اطمینان و یقین می‌دهیم که ۹۰ درصد مسکن تولیدی با عنوان مهر از لحاظ سازه‌ای مقاوم بوده و از استحکام استاندارد برخوردار است.

    نظرات