جدایی شهرری به شرط تایید شورای عالی شهرسازی

جدایی شهرری به شرط تایید شورای عالی شهرسازی

http://www.bananews.irکمیسیون عمران مجلس به موجب طرحی که روز گذشته برای بررسی جزئیات آن تشکیل جلسه داد، قصد دارد تصمیم گیری برای هرگونه جدایی منطقه یا شهر از کلان‌شهر تهران را به تایید نظر کارشناسی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور منوط کند تا در صورت تصویب این طرح در مجلس، هیات دولت و استانداری تهران و در عین حال شهرداری و شورای شهر، از صحنه دخالت در جدایی شهرری، کنار گذاشته شوند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس این طرح، «جدایی» بعد از تصویب نهایی تاییدیه شورای عالی شهرسازی و معماری در مجلس، ممکن خواهد بود.
براین اساس، در صورتی که طرح نمایندگان کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس تصویب شود، جدایی بخشی از محدوده شهری کلان‌شهر تهران، تنها در صورت تصویب مجلس و با رعایت نظر شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه و شهرسازی، صورت خواهد پذیرفت.
جدایی شهرها فقط با تصویب مجلس!
در این باره، رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کلیات طرح مربوط به نحوه جدایی شهرها از محدوده شهری کلان‌شهرها در کمیسیون عمران تصویب شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پس از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون عمران، هم اکنون در حال بررسی جزئیات این طرح برای تصویب نهایی و ارجاع به صحن علنی و کمیسیون‌های فرعی برای تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم.
علی اکبر آقایی، افزود: براساس این طرح هرگونه تغییر در حریم شهری تهران باید به تصویب مجلس برسد و تصمیم سایر دستگاه‌ها و نهادها، در موارد این‌چنینی بدون موافقت و تصویب مجلس غیرقانونی خواهد بود.
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین از ضرورت اعمال نظر شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح‌های مربوط به اعمال تغییرات در حریم شهری کلان‌شهرها براساس طرح نمایندگان کمیسیون عمران خبر داد و گفت: پیشنهادهای مختلفی در رابطه با جزئیات این طرح مطرح شده که هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. آقایی همچنین در خصوص فعالیت‌های استانداری تهران برای جدایی ری از تهران و تناقض آن با مخالفت نمایندگان کمیسیون عمران به «دنیای اقتصاد» گفت: به دلیل آنکه هم اکنون منع قانونی خاصی در مسیر فعالیت استانداری تهران برای جدایی ری از تهران وجود ندارد، استانداری به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد اما به محض تصویب قانون و ایجاد منع قانونی، حق دخالت در ماجرای جدایی ری از تهران و موارد مشابه از همه دستگاه‌ها سلب خواهد شد.

    نظرات