وزیر نیرو: مشترکان قبض‌های گران را پیگیری کنند

وزیر نیرو: مشترکان قبض‌های گران را پیگیری کنند

http://www.bananews.irوزیر نیرو تاکید کرد:قیمت برق هیچ گونه افزایشی نداشته است و براساس تعرفه قبلی قبض برق صادر می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید نامجو در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چرایی افزایش هزینه قبض برق بخشی از مشترکین گفت: افزایش هزینه برق به دلیل افزایش مصرف است، در غیر این صورت مشترک باید موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: تعرفه برق هیچ گونه تغییری نداشته است و در صورت افزایش هزینه قبض مشترک باید با پیگیری دلیل افزایش قیمت را بداند.

وزیر نیرو در پایان در مورد بهانه افزایش قیمت برق که در پاسخ به برخی مشترکین داده می‌شود گفت: قیمت برق به هیچ عنوان افزایش نداشته است؛ مشترکین باید حتما دلیل افزایش قبض برق را پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، تغییر تعرفه برق و آب تنها براساس مجوز ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها و اجرای گام دوم هدفمندی‌ امکان‌پذیر است.

بنا به گزارش بخشی از مشترکین هزینه قبض برخی در این دوره با هزینه قبض دوره قبل تفاوت بسیار چشمگیری داشته است که با پیگیری‌ آن‌ها تنها پاسخ برق گران شده است را شنیده‌اند اما وزارت نیرو این موضوع را رد کرد.

    نظرات